fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Różnice we wskazaniach wodomierza

Krzysztof Dziewior z Centrum Informacji i Doradztwa Mieszkaniowego
Nieznane
Od niedawna jestem członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej skupiającej 30 lokatorów. Od ponad dwóch lat notujemy różnice wskazań wodomierza głównego w porównaniu z sumą wskazań wodomierzy indywidualnych. Naszą ostatnią propozycją rozwiązania problemu kradzieży wody jest jednoczesna wymiana wszystkich wodomierzy oraz kontrola instalacji wodnej u poszczególnych odbiorców przeprowadzona przez niezależną firmę. Na przygotowanym w tej sprawie piśmie złożyli podpisy właściciele, których znacząca większość jest za przeprowadzeniem takiej operacji. Czy to wystarczająca forma, aby podjąć działanie? W dokumencie była między innymi ujęta zgoda na pokrycie kosztów z funduszu remontowego. Czy do pokrycia kosztów przedsięwzięcia możemy wykorzystać fundusz? A jeśli nie, w jaki sposób przeprowadzić całą operację?
(nazwisko znane redakcji)
Odpowiada Krzysztof Dziewior, Centrum Informacji i Doradztwa Mieszkaniowego
- Podjęte przez pana czynności są sprzeczne z podstawowymi wymogami sprawowania zarządu przez wspólnotę mieszkaniową, o której stanowi art. 21 ustawy o własności lokali.
Prawidłowe postępowanie polega na zwołaniu zebrania wspólnoty mieszkaniowej i podjęciu na tymże zebraniu stosownej uchwały o wymianie wodomierzy oraz zlecenie kontroli instalacji wodnej u wszystkich właścicieli lokali. Jeśli państwa wspólnota przyjęła już roczny plan gospodarczy, z którego nie wynikają zamierzane przez zarząd czynności, należy ten plan zmienić przez jego właściwą aktualizację.
Fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej, jak sama nazwa wskazuje, jest przeznaczony na potrzeby remontowe wspólnoty. Jeżeli w uchwale o utworzeniu funduszu remontowego właściciele lokali przewidzieli finansowanie wymiany wodomierzy i kontrolę instalacji wodociągowej w poszczególnych lokalach środkami funduszu remontowego, uruchomienie tych środków jest również uzależnione od przyjętego planu gospodarczego na dany rok obrotowy. Proszę nie zapominać, że zarząd wspólnoty mieszkaniowej działa na podstawie podjętych w tym zakresie przez właścicieli lokali uchwał. A tryb podejmowania uchwał musi być zgodny z zapisami art. 23 ustawy o własności lokali.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA