fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak poprawnie zaewidencjonować przychód

Aby prawidłowo zaksięgować przychody w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, nie wystarczy zapoznać się z objaśnieniami zawartymi w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie prowadzenia księgi. Trzeba też dokładnie przestudiować przepisy ustawy o PIT
Do wpisywania przychodów w księdze przychodów i rozchodów - prowadzonej zarówno według starego, jak i nowego wzoru - służą trzy kolumny:7 - w której wpisujemy przychody ze sprzedaży wyrobów (towarów handlowych) i usług,8 - przeznaczona do wpisywania pozostałych przychodów (np. z odpłatnego zbycia składników majątku, otrzymanych kar umownych, wynagrodzenia płatnika),9 - w której wpisujemy łączną kwotę przychodów zewidencjonowanych w kol. 7 i 8.Zapisy w księdze dotyczące przychodów mogą być dokonywane na bieżąco albo po zakończeniu miesiąca - ale aby skorzystać z tej drugiej ewentualności, trzeba spełniać pewne warunki.Zasadniczo zapisów w księdze dotyczących przychodów ze sprzedaży wyrobów, towarów handlowych i usług dokonujemy raz dziennie, po zakończeniu dnia, nie później niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym. Podstawą są wystawione faktury. Przy czym, gdy w danym dniu wystawiamy wiele faktur, zapisów w księdze możemy dokonywa...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA