fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Co się zmieni w przychodach i kosztach

Od nowego roku nie będzie już wątpliwości, że zasada kontynuacji amortyzacji ma zastosowanie także w razie przekształcenia spółki kapitałowej w osobową
A to na skutek zmiany brzmienia art. 22g ust. 12 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?n=1&id=346580]ustawy o PIT[/link].Po nowelizacji przepis ten mówi, że w razie zmiany formy prawnej a także połączenia albo podziału podmiotów, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów, wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) podmiotu o zmienionej formie prawnej, podzielonego albo połączonego. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek niebędących osobami prawnymi.Zmiana ta ma przede wszystkim charakter precyzujący. Jej istotą jest eliminacja, mogących rodzić się na gruncie dawnego brzmienia tego przepisu, wątpliwości związanych z sytuacjami, gdy we wskazanych w jego treści procesach restrukturyzacyjnych brały udział spółki różnego typu (tj. przede wszystkim spółki osobowe i spółki kapitałowe). Przykładowo gdy spółka kapitałowa p...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA