fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nazwa zgłoszona przez bank miała charakter informacyjny

Volkswagen Bank nie może zarejestrować nazwy Lokata Plus Biznes jako znaku towarowego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził odmowną decyzję Urzędu Patentowego.
Miał to być znak słowno-graficzny dla usług bankowych, finansowych i marketingowych. UP odmówił rejestracji, gdyż nazwa nie ma dostatecznych zdolności odróżniających. Pełnomocniczka UP uzasadniała w sądzie, że wszystkie trzy elementy: lokata, biznes i plus, mają charakter opisowy. "Lokata" jest nazwą rodzajową dla bankowych operacji finansowych, "plus" ma podnosić jej rangę, a "biznes" oznacza przeznaczenie dla przedsiębiorców. Zgodnie z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości połączenie elementów opisowych nadal tworzy opisową kompilację o znaczeniu ogólnoinformacyjnym. Jest to oznaczenie ogólnodostępne, kojarzące się z rynkiem bankowym i finansowym. Zmonopolizowanie go przez jedno przedsiębiorstwo godziłoby w innych uczestników rynku.Przedstawiciel Volkswagen Banku argumentował, że zestawienie trzech elementów nie daje nikomu monopolu. Nie powiedziano, że inna firma nie będzie mogła używać tej nazwy w innej kombinacji słów.Gdyby na...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA