fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dotacja w księgach rachunkowych

Jak zaksięgować dotację na zakup środka trwałego? Nie możemy od razu zaliczyć jej do przychodów, tylko stopniowo rozliczamy w czasie, proporcjonalnie do amortyzacji
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej wielu przedsiębiorców korzysta ze środków pomocowych m.in. na modernizację i rozwój zasobów rzeczowych. Dofinansowanie inwestycji w rzeczowy majątek trwały można otrzymać np. w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw" (SPO WKP).Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują m.in. środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł.Przepis ten decyduje o sposobie księgowego ujęcia dofinansowania o...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA