fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Wspólne zameldowanie małżonków zwalnia z podatku

Jeśli tylko jeden z małżonków był zameldowany w sprzedawanym mieszkaniu lub domu, to tylko on skorzysta z nowej ulgi. Fiskus weźmie połowę podatku od dochodu z takiej transakcji
Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Finansów w piśmie stanowiącym odpowiedź na pytanie "Rz" (pismo zastępcy biura ministra, sygn. MB8/192/2007). Nie wyjaśnia ono jednak wszystkich wątpliwości, jakie może budzić nowe zwolnienie.
Nowy podatek, a także to zwolnienie dotyczy wyłącznie nieruchomości uzyskanych po 1 stycznia 2007 r. Podatek od ich sprzedaży wynosi 19 proc. dochodu uzyskanego z transakcji (różnicy między ceną mieszkania a wydatkami na jego nabycie). Warunkiem nowego zwolnienia jest zameldowanie w sprzedawanym lokum na pobyt stały na co najmniej 12 miesięcy przedsprzedażą. Praktycznie więc ulga będzie do wykorzystania dopiero od przyszłego roku.
Sprzedaż nieruchomości uzyskanych wcześniej jest opodatkowana według starych zasad. Fiskus bierze 10 proc. od dochodu (ceny pomniejszonej o koszty sprzedaży) uzyskanego z takiej transakcji. Nowy podatek jest więc korzystniejszy, bo zapłacą go tylko ci, co zarobią na sprzedaży. Do sprzedaży nieruchomości nabytych do 31 grudnia 2006 r. odnoszą się nadal także stare zwolnienia, w tym dla przeznaczających pieniądze ze sprzedaży na kupno mieszkania, budowę domu, kupno działki.
Co ważne, obowiązuje jednak nadal zasada, że jeśli do sprzedaży dojdzie po upływie pięciu lat od końca roku, w którym nieruchomość została kupiona lub w inny sposób nabyta, żaden podatek nie wchodzi już w rachubę.
Ze sformułowania przepisu ustanawiającego zwolnienie dotyczące mieszkań i domów nabytych po 1 stycznia 2007 r. (art. 21 ust. 1 pkt 125 updf) wynika zresztą, że 12miesięczny okres zameldowania na pobyt stały nie musi bezpośrednio poprzedzać sprzedaży.
Konieczne będzie także złożenie w urzędzie skarbowym w ciągu 14 dni od sprzedaży oświadczenia, że spełnia się warunek12-miesięcznego zameldowania. I tu pojawia się wątpliwość. Wynika ona z zawartego w art. 21 ust. 22 updf zapisu, że zwolnienie to "ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków".
Pierwsza nasuwająca się wątpliwość sprowadza się dopytania: czy warunek 12-miesięcznego zameldowania na pobyt stały dotyczy i męża, i żony?
Ministerstwo Finansów odpowiada, że tak. Argumentacja jest taka: z dochodów ze sprzedaży objętych teraz 19-procentowym podatkiem liniowym małżonkowie muszą rozliczać się oddzielnie. A skoro tak, to nowy warunek należy rozpatrywać odrębnie dla każdego z nich. Każdy więc z nich może skorzystać ze zwolnienia, jeśli był zameldowany w sprzedawanym lokum przez 12 miesięcy i jeśli złoży wspomniane oświadczenie.
Choć w piśmie ministerstwa nie stawia się kropki nad "i", można z niego wnosić, że jeśli tylko mąż był zameldowany w lokum przez ten okres, on podatku nie zapłaci, ale zapłaci jego żona. Tak więc np., jeśli mąż otrzymał kontrakt w innym mieście i na czas pracy w nim małżonkowie kupują tam mieszkanie, a po zakończeniu kontraktu je sprzedadzą, połową dochodu z tej transakcji będą musieli podzielić się z fiskusem.
Utrudni to korzystanie z nowego zwolnienia kupującym nie po to, by mieszkać, lecz by wynająć, apotem ewentualnie sprzedać i zarobić. Wiadomo, że mniej problemów i uciążliwości rodzi fikcyjne zameldowanie się jednego z małżonków niż obojga. Fiskus może więc w takich wypadkach liczyć na podatek przynajmniej od połowy dochodów ze sprzedaży.
Dotyczy to jednak tylko sytuacji, gdy mieszkanie należało do majątku dorobkowego. To wciąż jest regułą, choć coraz więcej małżeństw decyduje się na rozdzielność majątkową.
Inaczej będzie, jak się wydaje, gdy lokum należy do majątku odrębnego małżonka. Tak jest nie tylko, gdy małżonkowie podpisali intercyzę, ale także, gdy:
W takich sytuacjach, choć wprost tego w ustawie o PIT nie zapisano, warunek 12-miesięcznego zameldowania musi spełnić tylko ten, kto jest właścicielem. Dochód ze sprzedaży należy tylko do niego i tylko on będzie rozliczał się z fiskusem. Miejsce zameldowania żony czy męża jest więc tu bez znaczenia.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA