fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Kto dostaje stypendium, nie zawsze składa PIT

Niepełnoletni nie może zostać zmuszony przez urząd skarbowy do wyrobienia tymczasowego dowodu osobistego. Nawet jeżeli musi złożyć PIT, aby wykazać zwolnione od podatku dochodowego stypendium
Bycie podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych nie jest uzależnione od wieku, lecz od rodzaju dochodów, które uzyskuje dana osoba. W efekcie także małoletnie dziecko musi rozliczyć się z fiskusem z osiągniętych dochodów.
Obowiązek złożenia zeznania rocznego PIT spoczywa również na tych, którzy otrzymywali stypendia z zasady opodatkowane, których kwota nie przekraczała jednak w roku dochodów niepodlegających obowiązkowi zapłaty podatku. W ten sposób w 2006 r. można było zarobić bez podatku 2790 zł. W tym roku - już 3015 zł.
Kłopot polega jednak na tym, że coraz częściej urzędy skarbowe traktują takie zeznania "informacyjne" małoletnich jak rozliczenia osób dorosłych, nakazując nastolatkom wystąpienie o NIP.
- Mój 16-letni brat otrzymał ze szkoły 217 zł stypendium. Pani w urzędzie skarbowym poleciła mi rozliczyć tę otrzymaną w całym roku kwotę na formularzu PIT-37 i dodatkowo złożyć NIP-3. Na moją uwagę, że brat nie jest pełnoletni i nie może podać ani numeru PESEL, ani numeru i serii dowodu osobistego, bo go po prostu nie ma, usłyszałam, że rodzice mogą podpisać się zamiast syna, a tak w ogóle to brat może przecież wystąpić o dowód tymczasowy -skarży się czytelniczka z Warszawy.
Niestety, nie jest to odosobniona praktyka. Urząd skarbowy - co potwierdziło Ministerstwo Finansów w przekazanym "Rz" stanowisku -"nie może zmusić do uzyskania tymczasowego dowodu osobistego".
O czym zatem pamiętać, aby nie ulegać takim praktykom urzędników? Przede wszystkim o tym, że opodatkowaniu PIT podlegają co do zasady wszystkie dochody, o których mówi ustawa o PIT. Wyjątek stanowią te, które są wolne od podatku lub od których minister finansów zaniechał poboru.
Ustawa o podatku od dochodów osobistych dopuszcza też szczególną formę rozliczenia zarobków małoletniego podatnika. Zgodnie z jej art. 7 dochody dzieci - własnych i przysposobionych - dolicza się do dochodów rodziców lub osób korzystających z preferencyjnego opodatkowania dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Nie dolicza się, gdy rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci. Ale uwaga! Zasada ta nie dotyczy dochodów z pracy małoletnich, ich stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, które nie podlegają łączeniu z dochodami rodziców.
"Jeśli dochody te nie korzystają ze zwolnienia od podatku (jak niektóre stypendia wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych - art. 21 ust.1 pkt 39,40 i 40b ustawy), podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach przewidzianych dla poszczególnych rodzajów dochodów. Konsekwencją wynikającą z obowiązku opodatkowania dochodów jest złożenie zeznania podatkowego na imię i nazwisko małoletniego podatnika przez jego przedstawiciela ustawowego" - podkreśla Ministerstwo Finansów.
Więcej informacji MF: http://www.rp.pl/prawo/pisma
masz pytanie do autorki, e-mail: g.lesniak@rzeczpospolita.pl
Należy uważać na to, aby nie mylić dwóch różnych sytuacji. Mianowicie otrzymywania stypendiów, które są zwolnione od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 39, 40 i40b ustawy o PIT (np. stypendia socjalne), od stypendiów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W pierwszym wypadku, o czym często zapominają podatnicy, nie ma w ogóle obowiązku składania rocznego zeznania podatkowego. W drugim wypadku zeznanie podatkowe złożyć należy, choć nie trzeba płacić podatku. Oczywiście, jeżeli roczne stypendium nie przekracza kwoty dochodów niepowodującej obowiązku zapłaty podatku. W takim wypadku trzeba też złożyć NIP-3, a zamiast numeru i serii dowodu osobistego wystarczy podać np. numer legitymacji szkolnej lub paszportu.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA