fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Niełatwo zatrudnić cudzoziemca na budowie w Polsce

Przedsiębiorcy coraz częściej mają kłopoty ze znalezieniem pracowników. Branża budowlana narzeka, że brakuje 150 tysięcy osób do pracy. Pracodawcy szukają też szwaczek, pielęgniarek, piekarzy. Wyjściem byłoby zatrudnianie cudzoziemców również spoza Unii Europejskiej. Niestety, przepisy bardzo to utrudniają
Problemem jest nie tyle sama umowa z cudzoziemcem, ile uzyskanie dla niego zezwolenia na pracę.Pracownika spoza Unii Europejskiej można dziś zatrudnić w Polsce na trzy sposoby:- pracodawca występuje dla cudzoziemca o zezwolenie na pracę w Polsce,- zagraniczna firma oddelegowuje pracownika do wykonywania pracy na terytorium Polski - wówczas o zezwolenie może wystąpić zarówno pracodawca zagraniczny, jak i polski,- polski przedsiębiorca podpisuje umowę o wykonanie usług eksportowych w Polsce z zagraniczną firmą - wtedy o zezwolenie występuje pracodawca zagraniczny.W pierwszym i drugim wypadku stosuje się przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.). Natomiast w ostatnim - zastosowanie ma rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 21 lipca 2006 r. w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca zatrudnionego przy realizacji usługi eksportowej świadczonej przez pracodawcę zagra...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA