fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Członków rodziny bez pracy trzeba zgłosić do ZUS

Musisz niekiedy zgłaszać do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny swojego pracownika lub zleceniobiorcy
Ubezpieczony zgłasza w ten sposób do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tylko tych najbliższych, którzy nie mają swojego tytułu do ubezpieczeń. Jeśli mąż jest zatrudniony na umowę o pracę, a żona prowadzi działalność gospodarczą, mąż nie zgłasza żony do ubezpieczenia zdrowotnego, a żona męża, bo każde z nich ma swój tytuł do ubezpieczenia. Członkami rodziny w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych są: - dziecko własne, małżonka, przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku, - małżonek, - wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym (a więc rodzice, dziadkowie).Pracownik zgłasza czasam...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA