fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Co dalej z VAT

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Komisja Europejska rozpoczęła dzisiaj szerokie konsultacje społeczne dotyczące sposobów wzmocnienia i ulepszenia unijnego systemu podatku VAT
- Celem konsultacji jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym stronom wyrażenia swoich poglądów i opinii na temat istniejących problemów związanych z podatkiem VAT oraz sposobów ich rozwiązania - poinformowano w komunikacie. - Komisja wykorzysta uwagi zebrane podczas konsultacji, aby podjąć decyzję w sprawie najlepszego podejścia zapewniającego stworzenie w przyszłości stabilniejszego, solidniejszego i skuteczniejszego systemu podatku VAT.
- System podatku VAT musi sprostać wyzwaniom XXI wieku - stwierdził Algirdas Šemeta, komisarz ds. podatków. - Jednocześnie ma on być prosty, nowoczesny i skuteczny. Podatek VAT płacą obywatele i przedsiębiorstwa, jest on też głównym źródłem przychodów państw członkowskich, tak więc wszyscy są nim zainteresowani.
Podatek VAT wprowadzono w UE ponad 40 lat temu, kiedy rynek wyglądał zupełnie inaczej niż dzisiaj. Pomimo podejmowanych od tamtej pory wysiłków na rzecz stopniowego unowocześniania i upraszczania systemu podatku VAT jest oczywiste, że nie odpowiada on już potrzebom nowoczesnej gospodarki ukierunkowanej na usługi i opartej na nowych technologiach. Złożoność obecnego systemu podatku VAT jest źródłem niepotrzebnych kosztów i obciążeń dla podatników i administracji oraz stwarza przeszkody w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego. - Ponadto niektóre słabe punkty systemu VAT czynią go podatnym na oszustwa podatkowe i przypadki uchylania się od opodatkowania. Dlatego konieczny jest gruntowny przegląd systemu VAT - uważają eksperci.
Obecna sytuacja gospodarcza podkreśliła ważną rolę podatku VAT w zapewnianiu stabilności i wzrostu gospodarki. VAT jest głównym źródłem przychodów państw członkowskich (do 20 proc. wszystkich przychodów z podatków). Można oczekiwać, że podatek ten jeszcze zyska na znaczeniu, ponieważ recesja i starzejące się społeczeństwa wpływają na inne źródła przychodów. - Analizy ekonomiczne pokazują, że podatki konsumpcyjne najbardziej sprzyjają wzrostowi gospodarczemu, a solidny system podatku VAT może przyczynić się do ponownego ożywienia gospodarczego w Europie - czytamy w komunikacie KE. - Dlatego niezwykle ważne jest zapewnienie pełnej funkcjonalności unijnego systemu podatku VAT i wykorzystanie w pełni jego potencjału.
Zielona księga KE zawiera pytania zebrane w kilku ogólnych obszarach tematycznych, zapewniając jednocześnie w ramach prowadzonych konsultacji jak największą otwartość na wszelkie pomysły i opinie. Po pierwsze, zielona księga stawia pytanie o konieczność zmiany podstawy obecnego systemu podatku VAT oraz pytanie, czy towary i usługi należy opodatkować w państwie członkowskim pochodzenia, czy w państwie, w którym są sprzedawane. Następnie w księdze przeanalizowano konkretne kwestie, wokół których z upływem lat narosły wątpliwości, w tym m.in. kwestię zasadności dalszego utrzymywania obniżonej stawki podatku VAT, kwestię tego, czy przepisy dotyczące odliczeń są wystarczająco neutralne, jak również to, czy i w jaki sposób można bardziej uodpornić system na nadużycia i czy można ograniczyć biurokrację w transakcjach VAT. Uczestnicy konsultacji proszeni są również o wyrażenie opinii na temat możliwości i sposobów ulepszenia pobierania podatku VAT w celu zaradzenia obecnemu unijnemu ubytkowi VAT w wysokości 100 miliardów EUR. Zielona księga zachęca do wyrażenia wszystkich opinii, a konsultacje nie są ograniczone do postawionych pytań – uczestników zachęca się do zgłaszania wszelkich kwestii mogących według nich mieć znaczenie dla przyszłości podatku VAT.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA