fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sprzedaż udziałów to usługa, sprzedaż całości – dostawa towaru

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Z ustawy o VAT wynika, że sprzedaż nieruchomości i sprzedaż udziału w nieruchomości to dwie różne transakcje: odpowiednio dostawa i usługa. A z jaką transakcją mamy do czynienia, gdy sprzedającymi są małżonkowie?
– [b]Czy zbycie nieruchomości, której właścicielami są małżonkowie na zasadach wspólności ustawowej, jest dla celów VAT dostawą towarów, czy świadczeniem usług?[/b] – pyta czytelnik.Małżeńska wspólność majątkowa jest szczególnym rodzajem współwłasności. Jest to tzw. współwłasność łączna, która ma charakter bezudziałowy, polegający na tym, że należąca do wspólnego majątku nieruchomość stanowi własność każdego z małżonków w całości i żaden z nich nie może wyodrębnić swojej części w trakcie jej trwania.W konsekwencji żaden z małżonków nie może samodzielnie rozporządzać posiadanym udziałem w nieruchomości. Co więcej zgoda drugiego małżonka jest niezbędna do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia lub odpłatnego nabycia nieruchomości.[srodtytul]Dostawa towaru[/srodtytul]W praktyce oznacza to, że w razie zbycia nieruchomości znajdującej się w takiej współwłasności dochodzi de facto do sprzedaży ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA