fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opodatkowanie olejów smarowych jest niezgodne z regulacjami unijnymi

www.sxc.hu
Oleje smarowe to wyroby, których opodatkowanie akcyzą budzi największe kontrowersje od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Czy zmieni to projektowana nowelizacja ustawy akcyzowej?
Oleje smarowe to duża grupa pochodnych ropy naftowej, których podstawowym zastosowaniem jest smarowanie maszyn i urządzeń. Są one sklasyfikowane do kodów Nomenklatury Scalonej od CN 2710 19 71 do CN 2710 19 99.Zgodnie z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=47BC658705B37143BFB335A74D01F11F?id=296270]ustawą o akcyzie[/link], obowiązującą od 1 marca 2009 r., podlegają akcyzie według stawki 1180 zł za 1000 litrów wyrobu.[srodtytul]Zwolnienie z rozporządzenia[/srodtytul]W [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AE7A7EE3C97A06CE8C5ABD9C4D29CAB0?id=302698]rozporządzeniu ministra finansów z 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego[/link] (dalej rozporządzenie w sprawie zwolnień) przewidziano zwolnienie dla olejów smarowych przeznaczonych do „wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silniko...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA