fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dane gospodarcze

Fitch: Perpektywy dla biznesu w Polsce się poprawiają

Polska była jedynym krajem Unii Europejskiej, który uniknął recesji w 2009 roku
Fotorzepa, Darek Golik DG Darek Golik
Perspektywy dla polskich przedsiębiorstw na 2010 rok poprawiły się w związku z mniejszą niepewnością dotyczącą rozwoju sytuacji gospodarczej i lepszym dostępem firm do finansowania zewnętrznego – uważa agencja ratingowa Fitch Ratings
Agencja spodziewa się umiarkowanego wzrostu gospodarczego w tym roku. Fitch prognozuje, że realny wzrost PKB w Polsce wyniesie 2,3 proc. w 2010 roku, w porównaniu z okresem boomu gospodarczego w latach 2006-2008, kiedy średni poziom rozwoju wyniósł 5,9 proc.
- Zdaniem Fitch wiele polskich firm może powrócić do wdrażania długoterminowych strategii rozwoju, które zostały wstrzymane ze względu na niepewną sytuację gospodarczą w 2009 roku, kiedy priorytetem stały się ścisła kontrola kosztów, redukcja nakładów inwestycyjnych i odłożenie w czasie lub rezygnacja z projektów finansowanych długiem - powiedział Arkadiusz Wicik, dyrektor w dziale przedsiębiorstw agencji Fitch.
[srodtytul]Jak nie kredyt, to obligacje[/srodtytul]
Jednocześnie agencja uważa, że duże firmy o wysokiej wiarygodności kredytowej będą rozważać pozyskanie finansowania z rynku obligacji. Ma to związek z wciąż niepewną sytuacją w zakresie warunków kredytowania przez banki i wzrostem popytu ze strony inwestorów na obligacje korporacyjne o relatywnie wysokim ratingu. Finansowanie przez obligacje mogłoby zdywersyfikować strukturę finansowania firm poprzez zmniejszenie uzależnienia od finansowania bankowego.
Taki trend jest widoczny w Europie Zachodniej, gdzie nowe emisje obligacji korporacyjnych osiągnęły rekordowy poziom w 2009 roku, przewyższając nowe kredyty bankowe. Firmy sektora energetycznego: Polska Grupa Energetyczna (PGE, rating emitenta „BBB+”/perspektywa stabilna/ rating niezabezpieczonego zadłużenia „A-”), Tauron Polska Energia oraz PGNiG, planują duże emisje obligacji na krajowym lub międzynarodowym rynku w celu pozyskania części środków na nakłady inwestycyjne.
Odejście od wzrostu finansowanego długiem było widoczne w 2009 roku, pierwszym roku spowolnienia gospodarczego, kiedy mniejszy popyt na kredyty ze strony przedsiębiorstw i bardziej restrykcyjne podejście banków do finansowania firm spowodowały 4-procentowy spadek kwoty kredytów bankowych udzielonych przedsiębiorstwom do 207,4 mld zł (50,5 mld euro) na koniec grudnia 2009 (według danych NBP). Spadek w 2009 roku nastąpił po okresie wysokiego wzrostu akcji kredytowej o 29 proc. w 2008 i 23 proc. w 2007 roku, kiedy wzrost gospodarczy był silniejszy.
Podobny trend był widoczny na krajowym rynku obligacji korporacyjnych, który po wielu latach wzrostu, zanotował znaczny spadek wartości zadłużenia w 2009 roku. Miało to związek z wykupem obligacji znacznie przewyższającym wartość nowych emisji oraz zwiększoną awersją inwestorów do ryzyka inwestycyjnego obligacji firm o niższej wiarygodności. Według danych Fitch Polska, wartość rynku obligacji korporacyjnych (o zapadalności powyżej 1 roku) zmniejszyła się o 19 proc. do 12,2 mld zł w 2009 roku, podczas gdy wartość rynku papierów krótkoterminowych (KPD) spadła o 23 proc. do 10 mld zł.
[srodtytul]Przewaga stabilnych perspektyw[/srodtytul]
Polska była jedynym krajem Unii Europejskiej, który uniknął recesji w 2009 roku, odnotowując realny wzrost PKB o 1,7 proc., w porównaniu do spadku PKB średnio o 5,8 proc. w pozostałych krajach Unii. Jednak otoczenie biznesowe i przepływy pieniężne w wielu sektorach korporacyjnych uległy znacznemu pogorszeniu. Dotyczyło to zwłaszcza cyklicznych sektorów, w szczególności tych, które zostały mocno dotknięte przez globalną nadpodaż i duże zmniejszenie marż.
Fitch ocenia w Polsce sześć przedsiębiorstw i dwie emisje obligacji przychodowych spółek komunalnych. Stabilna perspektywa ratingu przeważa wśród firm ocenianych przez agencję – czterech emitentów ma stabilną perspektywę, a dwóch negatywne oznaczenie ratingu (jedna negatywna perspektywa i jedna lista obserwacyjna ze wskazaniem negatywnym).
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA