fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Nadpłata wraca do właściciela lokalu

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Właściciele otrzymują obecnie rozliczenia płaconych zaliczek. Wspólnota nie może bez ich zgody dysponować nadpłatami
Każdy właściciel co miesiąc musi wpłacać zaliczki na poczet kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej. Takimi kosztami są również opłaty za media, w tym za wodę, ścieki oraz energię cieplną. Im większy udział w nieruchomości wspólnej, tym zaliczka ta jest większa.
Właściciel wnosi ją przez cały rok kalendarzowy. Po jego zakończeniu zaś powinien otrzymać od zarządu pisemną informację, ile wpłacił z tego tytułu (z wyszczególnieniem wydatków), a także adnotację, czy wpłacone kwoty były wystarczające.
– Zwykle rozliczenie odbywa się po rocznym zebraniu wspólnoty i nie jest to przypadek. Na zebraniu bowiem właściciele przyjmują sprawozdanie finansowe za miniony rok. Z tego sprawozdania wynika, jakie poczyniono wydatki oraz czy wpłacone zaliczki wystarczyły na ich pokrycie – wyjaśnił Aleksander Snarski, prawnik, licencjonowany zarządca nieruchomości.
Zasady rozliczeń za media wspólnota ustala w uchwale. Powinna też mieć swój wewnętrzny regulamin dotyczący tych zagadnień. Wysokość stawek ustala zarządca i zależą one od stawek danego przedsiębiorstwa, a także sposobu rozliczania.
W budynkach, w których są założone wodomierze, zużycie wody określa się według odczytów w lokalach. Dodatkowo płaci się za wodę zużytą na wspólne cele (proporcjonalnie do posiadanych udziałów). W budynkach bez wodomierzy płaci się ryczałtem. Wynosi on tyle samo dla wszystkich lokatorów. Bez znaczenia jest, ile faktycznie zużyli wody, ponieważ wskazania wodomierza głównego dzieli się przez liczbę mieszkańców budynku (zameldowanych).
Za centralne ogrzewanie płaci się proporcjonalnie do posiadanych udziałów w nieruchomości wspólnej, czyli im większe mieszkanie, tym koszty są wyższe. Jeśli budynek jest opomiarowany, rozliczenie lokali następuje na podstawie odczytów ciepłomierzy.
Zarząd rozlicza także wodę i ciepło zużyte na potrzeby poszczególnych lokali.
W razie niedopłaty właściciel ma obowiązek dopłacić, a gdy jest nadwyżka – może zażądać zwrotu od zarządu wspólnoty. Wspólnota może podjąć uchwałę, że nadwyżkę będzie zaliczała na poczet kosztów przyszłych okresów, albo że zasili ona fundusz remontowy.
Jeśli natomiast takiej uchwały nie ma, to zarządowi nie wolno dysponować nadpłatami. Musi oddać je właścicielom. Nadpłata z tytułu kosztów utrzymania poszczególnych lokali stanowi własność właściciela [b](tak samo orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 22 lutego 2001 r., sygn. I ACa 1309/00)[/b].
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA