fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czy od ryczałtu na paliwo jest podatek?

Czy od ryczałtu na paliwo do prywatnego samochodu pracownika, używanego do celów służbowych, należy potrącać zaliczkę na podatek?
[b]Tak.[/b] Ryczałt jest opodatkowany. Wyjątek, przewidziany w art. 21 ust. 1 pkt 23b [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=13AEAA5AA88879B30FA0B06FA8AEF2D0?id=80474]ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych[/link], dotyczy w praktyce tylko takich grup zawodowych, jak strażnicy leśni, pracownicy socjalni, listonosze.Oczywiście mówimy tu o ryczałcie na jazdy miejscowe, przyznawanym na podstawie rozporządzenia ministra infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (DzU nr 27, poz. 271 ze zm.) Natomiast zwrot kosztów używania przez pracownika prywatnego samochodu w podróżach służbowych (czyli w jazdach zamiejscowych) jest zwolniony z podatku (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o PIT).[i]Szerzej na ten temat w artykule [link=http://www.rp.pl/artykul/55937,360710_Ryczalt...
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA