fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak amortyzować wymienione w ramach gwarancji urządzenie

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Suma odpisów amortyzacyjnych nie powinna przekroczyć wartości początkowej starego środka trwałego, nawet jeśli został wymieniony na nowy
W praktyce często zdarza się, że maszyny lub urządzenia o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, zaklasyfikowane jako środki trwałe, zostają uszkodzone jeszcze w okresie gwarancyjnym. Jeśli nie jest możliwa ich naprawa, konieczne jest dokonanie wymiany wadliwego środka trwałego na nowy.[srodtytul]Można kontynuować... [/srodtytul]Przepisy[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3EC0892953EAF58605FEE453B6E7CBF6?id=115893 ] ustawy o CIT[/link] nie precyzują, jak w takiej sytuacji amortyzować wymieniony środek trwały.Biorąc jednak pod uwagę, że otrzymany w ramach gwarancji towar jest ekwiwalentem wadliwego, najbardziej uzasadnione jest kontynuowanie odpisów amortyzacyjnych.Jest to bowiem środek trwały nabyty na tej samej podstawie co wadliwy, tożsamy co do rodzaju i służący realizacji tych samych celów gospodarczych.[srodtytul]...albo rozliczać od nowa [/srodtytul]Jako alternatywne rozwiązanie wskazuje się, aby w momencie, gdy usz...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA