fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kandydata nie pytamy o stan cywilny

www.sxc.hu
Szef, szukając osób do pracy, chce o nich wiedzieć jak najwięcej. Jednak może żądać tylko określonych danych
Jakich zatem informacji może się domagać pracodawca od pracowników i kandydatów na pracowników?Zakres żądania danych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie określa art. 22[sup]1[/sup] § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AE89BF528781D2C42167CAF23691862B?id=76037]kodeksu pracy[/link].Zgodnie z nim pracodawca ma prawo prosić o przedstawienie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), data urodzenia oraz wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia.[srodtytul]Na rozmowie...[/srodtytul]Poza tym na podstawie § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=F29ECE5B48E3251FB5EE0D8E7505227D?id=73963]rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (DzU nr 62, poz. 286 ze zm.)[/link] od osoby ub...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA