fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Monitor Polski Nr 81 z 31 grudnia 2009

[srodtytul]Nr 81 z 31 grudnia (ostatni w 2009 r.)[/srodtytul]
[b]Uchwała Sejmu RP[/b] (poz. 998) z 17 grudnia w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu RP; weszła w życie 1 stycznia.
[b]Uchwała Senatu RP[/b] (poz. 999) z 17 grudnia w sprawie uczczenia pamięci wielkiego poety Juliusza Słowackiego w jego 200. rocznicę urodzin i 160. rocznicę śmierci.
[b]Postanowienia marszałka Sejmu RP[/b] (poz. 1000 – 1001), z 12 i 15 grudnia, w sprawie:
- stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Piotra Krzywickiego,
- obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 9 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi.
[b]Postanowienia prezydenta RP[/b] (poz. 1002 – 1017):
- jedno z 23 i trzy z 24 listopada w sprawie odwołania ambasadora RP,
- osiem z 24 listopada i dwa z 4 grudnia w sprawie mianowania ambasadora RP,
- dwa z 28 grudnia o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego: w Misji Szkoleniowej ONZ w Republice Iraku; w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie; te dwa 31 grudnia.
[b]Uchwały[/b] (poz. 1018 – 1022):
- Rady Ministrów, nr 226 – 228 oraz nr 241, trzy z 10 i jedna z 29 grudnia, zmieniające uchwały w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego województw: Świętokrzyskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Wielkopolskiego i Łódzkiego, na lata 2007 – 2013,
- Państwowej Komisji Wyborczej z 30 listopada w sprawie regulaminu PKW (zmiana); wejdzie w życie 15 stycznia.
Zarządzenia prezesa Rady Ministrów (poz. 1023 – 1025), nr 100, 101 i 103, dwa z 28 i jedno z 30 grudnia, w sprawie nadania statutu ministerstwom: Spraw Zagranicznych; Spraw Wewnętrznych i Administracji (zmiana); Infrastruktury (zmiana); wszystkie 1 stycznia.
[b]Obwieszczenia[/b] (poz. 1026 – 1030):
- [b]ministra sprawiedliwości[/b] z 10 i 23 grudnia o wolnym stanowisku komornika oraz z 11 i 22 grudnia o wolnych stanowiskach sędziowskich,
- [b]prezesa KRUS[/b] z 10 grudnia w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2010 r.
[b]Ogłoszenia przewodniczącego KRRiT[/b] (poz. 1031 – 1036), pięć z 2 i jedno z 9 grudnia, o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.
[b]Komunikaty[/b] (poz. 1037 – 1039):
- [b]ministra gospodarki[/b] z 8 grudnia o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego,
- [b]ministra rozwoju regionalnego[/b] z 8 grudnia w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie korzystania z pomocy technicznej,
- [b]prezesa ZUS[/b] z 10 grudnia w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego.
[b]Wyrok Trybunału Konstytucyjnego[/b] (poz. 1040) z 16 grudnia (Kp 5/08) o zgodności z konstytucją art. 1 pkt 12 ustawy z 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o opłacie skarbowej.
[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=336732]Zobacz treść M.P. nr 81[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA