fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawnicy

Pełnomocnik sam poświadczy dokument

www.sxc.hu
Od nowego roku w sądzie i urzędzie łatwiej można zastąpić oryginał kserokopią. Uwierzytelni ją prawnik
Adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi i rzecznicy patentowi sami mogą uwierzytelniać kopie dokumentów przedstawianych przez ich klientów w prowadzonych przez nich sprawach cywilnych, administracyjnych i podatkowych.
[srodtytul]Jak notariusz[/srodtytul]
Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez występującego w sprawie pełnomocnika będzie miało charakter dokumentu urzędowego. Takie ułatwienia wprowadza uchwalona z inicjatywy Senatu ustawa o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów, która weszła w życie 1 stycznia.
Nie ma wątpliwości, że przedstawienie oryginału dokumentu w sądzie czy w urzędzie, gdzie jedna sprawa zwykle pączkuje w kilka, bywa utrudnione. Z kolei poświadczenie notarialne wymaga zachodu i wydatku.
Teraz pełnomocnik w sprawie sądowej czy administracyjnej, np. o uzyskanie pozwolenia na budowę, jeśli jest kwalifikowanym prawnikiem, może złożyć kopię i sam ją poświadczyć. Takie uprawnienia dostali doradcy podatkowi w sprawach podatkowych i rzecznicy patentowi w sprawach własności przemysłowej.
Do tej pory adwokaci i radcowie mogli uwierzytelniać tylko kopie własnego pełnomocnictwa do prowadzenia danej sprawy (którego udzielił im klient), a innych dokumentów, np. faktur, jedynie w tzw. postępowaniu nakazowym. W praktyce sądowej te ograniczenia nieco łagodzono, ale wciąż wielu sędziów chce mieć oryginał albo notarialną pieczęć, a inne dokumenty traktuje, jakby ich nie było.
W sprawach administracyjnych czy podatkowych nie było wprost obowiązku posługiwania się oryginałami, ale urzędnicy, czy to z asekuracji, czy dla wygody, interpretowali ten stan na niekorzyść interesantów, żądając oryginałów. Teraz, zgodnie z dodanym art. 76a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AD0639E9774D52B25C3B007B7DB11E0C?id=133093]kodeksu postępowania administracyjnego[/link], jeżeli dokument urzędowy znajduje się w aktach organu państwowego (lub innej jednostki, której powierzono sprawy z zakresu administracji), wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub jednostkę odpis albo wyciąg z dokumentu.
Poświadczenie powinno zawierać podpis pełnomocnika, datę i oznaczenie miejsca sporządzenia, a na żądanie również godzinę dokonania czynności. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia), pełnomocnik stwierdza to w poświadczeniu.
[srodtytul]Zastrzeżenia rejentów[/srodtytul]
Ustawa nie podoba się notariuszom. – Uważamy, że niesie kilka poważnych zagrożeń dla bezpieczeństwa obrotu prawnego – stwierdza Renata Greszta, członek Krajowej Rady Notarialnej. I wylicza: poświadczenia, które powinny w sposób bezstronny zaświadczać o stanie rzeczy, będą sporządzały osoby, których zadaniem jest reprezentowanie interesów jednej ze stron. Ponadto brak obowiązku ich rejestrowania oznacza, że niemożliwe będzie choćby zweryfikowanie znajdujących się na nich daty czy miejsca sporządzenia. – Profesjonalni pełnomocnicy nie mają nawet obowiązku ustalania tożsamości osób przedkładających oryginał dokumentu – dodaje Renata Greszta. Według niej rejestracja czynności uwierzytelniających przez notariuszy pełni także funkcję kontrolną, a pod nowymi przepisami sądy i organy administracji mogą zostać zasypane poświadczonymi kopiami dokumentów, które nie będą pochodzić od nich.
[ramka][b]Opinia: Joanna Agacka-Indecka, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej[/b]
Nowa możliwość poświadczania dokumentów przyspieszy załatwianie spraw w postępowaniu sądowym. Będzie to ułatwienie, choć takie sytuacje nie zdarzają się często. Pełnomocnicy to osoby, które w różnych kwestiach wypowiadają się wobec sądów czy organów podatkowych ze skutkiem wiążącym dla ich klientów, tak więc poświadczanie przez nich dokumentów będzie udogodnieniem. Ta nowa możliwość będzie zapewne wykorzystywana w sytuacjach ważnych i potrzebnych, ale nie stanie się znaczącym źródłem dochodów adwokatów. Jeśli będą pobierać opłaty, to nie będą one poważnie obciążać klientów, zwłaszcza że dzisiejsze opłaty notarialne za poświadczenie są niskie.[/ramka]
[i][b]Podstawa prawna:[/b]
- [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335187]ustawa z 23 października 2009 r. o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów (DzU nr 216, poz. 1676)[/link][/i]
[ramka][b][link=http://blog.rp.pl/goracytemat/2010/01/05/pelnomocnik-sam-poswiadczy-dokument/]Skomentuj ten artykuł[/link][/b] [/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA