fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo dla Ciebie

Jak wyegzekwować dług?

[b]Wygrałem sprawę w sądzie. Mam orzeczenie wraz z klauzulą wykonalności. Co mam dalej zrobić, aby komornik odzyskał dług?[/b]
Czytelnik powinien złożyć do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji. Obecnie czytelnik może wybrać komornika z dowolnej kancelarii w Polsce. Wyjątkiem od tej zasady są sprawy o egzekucję z nieruchomości. W tych sprawach właściwy jest komornik rewiru, w którym położona jest nieruchomość. Czytelnik, wybierając sobie komornika, powinien wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji złożyć oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika. Jeżeli tego nie uczyni sprawę będzie prowadził komornik wybrany zgodnie z właściwością ogólną.
Wniosek czytelnika o wszczęcie egzekucji powinien spełniać wymogi z art. 126 i 797 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=D056048A93ACD58BB996970B623093BD?id=70930]kodeksu postępowania cywilnego[/link]. Czytelnik powinien dołączyć do wniosku oryginał tytułu wykonawczego (np. wyrok lub nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności).
Koszty postępowania egzekucyjnego ponosi dłużnik. Czytelnik może jednak zostać zobowiązany przez komornika do wniesienia zaliczki na czynności niezbędne do przeprowadzenia egzekucji (np. koszty dojazdu).
[i] Więcej informacji na ten temat w artykułach:
[link=http://www.rp.pl/artykul/67475,172187_Jak_skutecznie_dochodzic_swoich_naleznosci.html]Jak skutecznie dochodzić swoich należności[/link],
[link=http://www.rp.pl/artykul/67475,241127_Za_prace_komornika_musi_zaplacic_dluznik.html]Za pracę komornika musi zapłacić dłużnik[/link],
[link=http://www.rp.pl/artykul/67475,77648_Sam_wybierz_sobie_komornika.html]Sam wybierz sobie komornika[/link].
Prosimy również o zapoznanie się z serwisami:
[link=http://www.rp.pl/temat/67475.html]rp.pl » Dobra Firma » Dłużnicy » Egzekucja długów[/link],
[link=http://www.rp.pl/temat/55764.html]rp.pl » Prawnicy, doradcy i biegli » Komornicy[/link]. [/i]
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA