fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Magistrowie/studenci

Rozpoczęła się walka o prawnicze indeksy

Fotorzepa, Michał Sadowski MS Michał Sadowski
Najlepsi dostaną się na studia dzienne, słabszym pozostanie nauka na zaocznych. Wydziały prawa publicznych uczelni przygotowały więcej miejsc na studiach niestacjonarnych niż na stacjonarnych
„Rzeczpospolita” zebrała w kilkunastu szkołach publicznych i prywatnych informacje o liczbie miejsc na pierwszym roku prawa, o czesnym za studia płatne oraz o ofercie edukacyjnej.
Uniwersytet w Białymstoku przygotował w roku akademickim 2009/2010 na studiach stacjonarnych 200 miejsc (tyle samo co rok temu). Na studiach niestacjonarnych limitu nie ma (w zeszłym roku było też 200 miejsc). Opłata za rok nauki się nie zmieniła i wynosi 4 tys. zł.
Uczelnia w ciągu pięciu lat studiów oferuje 2700 godzin zajęć. Studenci uczą się posługiwać ogólną wiedzą z prawa, rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania przepisów. Absolwenci są przygotowywani do podjęcia aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych.
[srodtytul]Języki obce i nowe technologie[/srodtytul]
Na Uniwersytecie Jagiellońskim na pierwszym roku prawa na studiach stacjonarnych będzie mogło studiować 500 osób. O 100 więcej na studiach niestacjonarnych (zaocznych). Liczby te nie zmieniły się od ubiegłego roku. Wzrosła natomiast opłata za naukę na niestacjonarnych – z 4400 zł do 5000 zł. O przyjęciu na nie decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgodnie z ofertą Wydziału Prawa krakowskiej uczelni studenci mają możliwość profilowania swoich studiów. Sami wybierają przedmioty specjalizacyjne (spośród ponad 100). Mogą poznawać nie tylko prawo polskie, lecz także niektóre obce – w szkołach prawa amerykańskiego, francuskiego, niemieckiego i austriackiego.
Na Uniwersytecie Gdańskim na przyszłych prawników czeka 270 (o 20 więcej niż rok temu) miejsc na studiach stacjonarnych i 450 na niestacjonarnych (tyle samo co w zeszłym roku). Te będą od tego roku kosztować 4700 zł (drożej o 100 zł). Tą ofertą, jako atrakcyjną finansowo, reklamuje się UG na swojej stronie internetowej. Studenci na dwóch ostatnich latach mogą, dzięki specjalistycznym seminariom, zdobyć wiedzę m.in. z dziedziny prawa nowoczesnych technologii, internetowego i własności intelektualnej.
Na Uniwersytecie Śląskim stacjonarne studia prawnicze będzie mogło rozpocząć 300 osób, a niestacjonarne – 700 (tyle samo co w zeszłym roku). Nie zmieniają się opłaty: czesne za pierwszy rok wynosi 4300 zł, a za następne – 3900 zł.
Studenci mogą uczestniczyć w konwersatoriach i wykładach monograficznych (do wyboru spośród ponad 130 propozycji) prowadzonych m.in. po niemiecku i angielsku. Oprócz przedmiotów podstawowych uczą się też m.in. na zajęciach komputerowych obsługi elektronicznych baz prawnych.
[wyimek]4 -7 tys. zł wynosi roczna opłata za niestacjonarne studia prawnicze[/wyimek]
Zarówno studenci stacjonarni, jak i zaoczni mają możliwość zagranicznej praktyki zawodowej w ramach programu Erasmus – do wyboru w kancelariach kilku państw Unii Europejskiej. W ramach międzynarodowych programów stypendialnych mogą też odbyć semestr lub rok studiów na jednej z 50 zagranicznych uczelni partnerskich.
Na stacjonarnym prawie na toruńskim Uniwersytecie Mikołaja Kopernika przygotowano w tym roku 300 miejsc (tyle samo co rok temu). Na niestacjonarnych nie ma limitu (w ubiegłym roku było 800 miejsc). Roczna opłata się nie zmieniła i wynosi od 3967 do 5120 zł. Wydział chwali się nowoczesnym charakterem studiów. Oprócz wykładów i ćwiczeń obligatoryjnych student wybiera, i to już od pierwszego roku, zajęcia fakultatywne. Poza tym dobrzy i najlepsi mogą się uczyć w trybie indywidualnym. Umożliwia on studiowanie według własnego, specjalnie ułożonego programu oraz zdawanie egzaminów w osobiście uzgodnionych terminach.
Na Uniwersytecie Warszawskim jest 400 miejsc na studiach stacjonarnych i 760 na niestacjonarnych (tyle samo co w ubiegłym roku akademickim). Opłata za studia niestacjonarne wynosi 7000 zł, jeśli jest płatna jednorazowo, 7500 zł – jeśli w trzech ratach, a 7800 zł – jeśli w ośmiu.
[srodtytul]Zagraniczne systemy dodatkowo[/srodtytul]
Program studiów i obowiązujące studentów zaliczenia oraz egzaminy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych są jednakowe. Wydział Prawa i Administracji UW oferuje ponad 200 wykładów specjalizacyjnych i konwersatoriów oraz zajęcia szkół prawa obcego, na których studenci zdobywają wiedzę o systemach prawnych Francji, Hiszpanii, Niemiec, USA, Wielkiej Brytanii lub Włoch.
Od pierwszego roku studenci mają wpływ na program swych studiów, a od trzeciego kształtują go niemal dowolnie. Mają jednak obowiązek uczęszczać na co najmniej jedne zajęcia poszerzające wiedzę humanistyczną, np. z socjologii, etyki prawniczej, psychologii społecznej, dziejów filozofii. Wybierają także co najmniej jedne zajęcia z dziedziny: prawa ochrony środowiska, prawa wyznaniowego, ochrony własności intelektualnej, ochrony konkurencji, łacińskiej terminologii prawniczej.
Uniwersytet Wrocławski przygotował 300 miejsc na prawniczych studiach stacjonarnych, 550 – na niestacjonarnych (zaocznych), a 300 na wieczorowych.
W zeszłym roku limity były podobne, tylko na niestacjonarne wynosił 600 osób. Czesne wynosi 4400 zł na studiach niestacjonarnych i 6400 zł na wieczorowych.
Studenci uczestniczą w międzynarodowej wymianie naukowej w ramach programów unijnych MOST i Sokrates.
Akademia Leona Koźmińskiego, prywatna uczelnia warszawska, przygotowała na Wydziale Prawa na studiach stacjonarnych 200 miejsc, a na studiach niestacjonarnych – 100 (tyle samo było w zeszłym roku, chociaż zostało przyjętych nieco więcej osób). Roczna opłata za studia niestacjonarne wynosi 6200 zł, a za stacjonarne za rok nauki trzeba zapłacić 7600 zł.
Studenci Koźmińskiego sami wybierają 30 proc. zajęć. Mogą odbyć studia o profilu ogólnym lub specjalistycznym (specjalności: sądowa, europejskie oraz polskie prawo gospodarcze i finansowe, prawo UE i prawo międzynarodowe w języku angielskim lub polskim).
[b][link=http://blog.rp.pl/goracytemat/2009/07/03/rozpoczela-sie-walka-o-prawnicze-indeksy/]Skomentuj artykuł[/link][/b]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA