fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Szef współdziała z pracownikiem, który kończy karierę zawodową

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Gdy zatrudniony przechodzi na emeryturę, płatnik pomaga mu gromadzić dokumentację niezbędną do jej przyznania. Dlatego powinien rzetelnie prowadzić dokumentację, na podstawie której będzie wystawiał zaświadczenia potrzebne do sporządzenia wniosku o przyznanie świadczenia
Co do zasady wypłata emerytury czy renty wymaga zgromadzenia różnych dokumentów i złożenia stosownego wniosku do ZUS. Postępowanie o przyznanie świadczenia z reguły często obejmuje nie tylko samego zainteresowanego, ale i pracodawcę, który poświadczy czas zatrudnienia czy wysokość zarobków.[srodtytul]Zależnie od wieku[/srodtytul]Zasady nabywania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych określa [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=623974F1D08044D543CCF0690CF1BC3E?id=172511]ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. DzU z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.)[/link]. Od stycznia tego roku odrębne reguły przewidziane są dla dwóch grup wiekowych:- osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r.,- osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r.Osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r. nabywają prawo do emerytury na starych zasadach. Czyli? Po osiągnięciu wieku emerytalnego, wynoszącego co najmniej 60 lat dla k...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA