fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

Tegoroczni absolwenci z szansą na aplikację

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Wszyscy tegoroczni absolwenci, którzy teraz zgłoszą chęć udziału w konkursie, a na dwa tygodnie przed konkursem doniosą odpis dyplomu lub zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego mogą składać dokumenty na równi ze „starszymi” kandydatami. Minister sprawiedliwości wyznaczył limit 300 miejsc dla aplikantów.
Termin złożenia zgłoszenia do egzaminu konkursowego mija 19 czerwca. Konkurs będzie przeprowadzony z zachowaniem zasady anonimowości. Przystępując do kolejnych etapów kandydat losuje kopertę (każda z nich jest opatrzona indywidualnym kodem).
Na dwa tygodnie przed egzaminem przewodniczący komisji konkursowej poda miejsce egzaminu oraz godziny rejestracji kandydatów. Test składa się z 150 pytań zawierających cztery możliwe propozycje odpowiedzi spośród których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą poprawną odpowiedź możemy liczyć na jeden punkt. Test potrwa 240 minut. W jego trakcie kandydaci nie mogą korzystać z ustaw, komentarzy, orzecznictwa oraz innych „pomocnych„ opracowań.
Do drugiego etapu - pracy pisemnej - zostają dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskali minimum punktów określonych przez MS (na dany rok). Etap ten potrwa dwie godziny. W trakcie pracy pisemnej kandydaci będą mogli korzystać z pomocy (aktów prawnych), ale tylko tych udostępnionych przez komisję. Każdą pracę oceniać będzie dwóch niezależnych od siebie członków komisji. Każdy z nich wystawi ocenę w skali od 0 do 25 punktów za każdego zadanie (punktację trzeba uzasadnić).
W czasie aplikacji jej uczestnicy będą uczęszczać na zajęcia w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz na praktyki w sądach, prokuraturach i innych instytucjach związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości.Na czas nauki każdy aplikant dostanie patrona koordynatora. Będzie on opiekunem merytorycznym. Przede wszystkim zaś będzie sprawował opiekę nad przebiegiem praktyk.
Warunkiem ukończenia aplikacji ogólnej będzie uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich sprawdzianów i praktyk objętych programem. Osoby, które pomyślnie ukończą aplikację ogólną, będą mogły się starać o przyjęcie na aplikację specjalistyczną (sędziowską albo prokuratorską). O tym, czy będą dalej się uczyć, zdecyduje kolejność umieszczenia kandydatów na liście klasyfikacyjnej aplikantów aplikacji ogólnej – aż do wyczerpania limitu przyjęć.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA