fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nie każdy pracownik dostanie wychowawczy na takich samych zasadach

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Etatowa mama, która chce posiedzieć w domu dłużej z maluchem, ma do tego prawo, biorąc w pracy darmowy urlop. Nie w każdej grupie zawodowej starania o jego uzyskanie wyglądają tak samo
Odrębności występują między nauczycielami a pozostałymi pracownikami.Tych pierwszych dotyczą reguły dawania urlopów wychowawczych ustalone w art. 67a – 67c [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=52FD18A135CD286F0CCFCD84313ACCA7?id=182007]ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.; dalej Karta)[/link].Do pozostałych pracowników stosujemy art. 186 – 186[sup]8[/sup] [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=7A3C420A1F9BFD5085DA8C469C1BD053?id=76037]kodeksu pracy [/link]oraz [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=280C544E83AB5A67FF1DB887092DF700?id=171835]rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopów wychowawczych (DzU nr 230, poz. 2291), dalej rozporządzenie urlopowe.[/link]Zgodnie z art. 186 k.p. wszyscy zatrudnieni mający minimum sześciomiesięczny staż pracy mają prawo do urlopu wycho...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA