fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Czy grozi kara za PIT spóźniony z powodu przeciążenia Internetu?

[b]Czy próba wysłania formularza w programie umożliwiającym złożenia PIT przez Internet, która miała miejsce 30 kwietnia 2009 r. od godz 21.00, a zakończyła się sukcesem dopiero o godz. 9.00 dnia 1 maja 2009 r. zwalnia mnie z odpowiedzialności za niedopełnienie złożenia zeznania w terminie.
Program próbował dokonać wysyłki formularza, ale nie podawał komunikatów dlaczego nie kończy emisji. Można założyć, że serwery były przeciążone inie przyjmowały danych.
Czy sytuacja wymaga złożenia pisma z wyjaśnieniem w urzędzie skarbowym?[/b]
Zgodnie z art. 45 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=A707803A38A8282DB1623629E9FFBD37?id=80474]ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych[/link] podatnicy muszą składać urzędom skarbowym zeznanie w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.
Jeśli zatem podatnik wysłał zeznanie 1 maja, to oznacza, że zrobił to z jednodniowym opóźnieniem.
Nie grożą mu odsetki za zwłokę, jeśli ewentualną niedopłatę podatku za 2008 r. uiścił najpóźniej 30 kwietnia.
Natomiast za niezłożenie deklaracji w terminie grozi mu kara na podstawie art. 56 § 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=DE414A7B16170A0224C188D074207093?id=186065]kodeksu karnego skarbowego[/link].
Grzywna za wykroczenie skarbowe może być wymierzona w wysokości od jednej dziesiątej minimalnego miesięcznego wynagrodzenia do dwudziestokrotności tego wynagrodzenia. W 2009 r. jest to od 127,60 zł do 25 520 zł.
Jeśli kara orzekana jest na podstawie mandatu karnego wystawianego przez finansowy organ ścigania, wówczas nie może ona przekroczyć kwoty podwójnej wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli w 2009 r. - 2552 zł.
Okolicznością łagodzącą może być jednak to, że nie jest wykroczeniem skarbowym czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma (art. 1 § 2 k.k.s.). Na dodatek nie popełnia wykroczenia skarbowego sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu (art. 1 § 3 k.k.s.).
Warto powołać się na te przepisy w sytuacji, gdyby urząd chciał nałożyć grzywnę za spóźnienie w złożeniu deklaracji. Nie wykluczone, że urząd uwzględni wyjaśnienie, że zawiesił się system informatyczny.
Jeszcze lepiej o spóźnieniu zawiadomić samemu urząd skarbowy. Zgodnie bowiem z art. 16. § 1 k.k.s. nie podlega karze za wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu.
Zawiadomienie należy złożyć na piśmie albo ustnie do protokołu.
Ale uwaga: zawiadomienie jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone w czasie, gdy urząd wiedział już o popełnieniu wykroczenia.
Więcej na temat składania PIT przez Internet w naszym serwisie [link=http://www.rp.pl/temat/297520.html]Prawo » Podatki » Podatki Kowalskiego » Podatek dochodowy » Roczne rozliczenie podatkowe » PIT przez Internet[/link]
[link=http://www.youtube.com/watch?v=nikZeHCDH1A&eurl=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fmy_videos_edit2&feature=player_embedded]Zobacz też video[/link]
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA