fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Lista 500

Dlaczego oni są najlepsi

Rzeczpospolita
Ogłoszeniu Listy 500 tradycyjnie już towarzyszy wskazanie firm najlepszych i najefektywniejszych. Otrzymują statuetkę Orła „Rzeczpospolitej”.
Szansę na nagrody mają jedynie przedsiębiorstwa, które przekazały pełne sprawozdania z wyników osiągniętych w 2008 roku i legitymują się posiadaniem dodatnich kapitałów własnych. Kolejnym warunkiem było wykazanie zysku netto w latach 2007 i 2006. Przy wyborze pominięto monopolistów w swoich branżach.
Podobnie jak w latach poprzednich Orły przyznane zostały w trzech kategoriach firm:
[li]produkcyjnych,[/li]
[li]handlowych, infrastrukturalnych i usługowych,[/li]
[li]finansowych.[/li]
Podział ten wynika z niepełnej porównywalności warunków działania w różnych segmentach polskiej gospodarki.
Kapituła brała pod uwagę wiele wskaźników określających efektywność firm, ich stabilność oraz zdolność do rozwoju. W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych w ocenie efektywności zostały uwzględnione: rentowność kapitałów własnych, marża EBITDA, dynamika przychodów na jednego zatrudnionego. W ocenie dynamiki rozwoju uwzględniony został wzrost przychodów oraz intensywność inwestowania.
Podobne miary efektywności, stabilności i zdolności rozwoju zastosowano w odniesieniu do przedsiębiorstw infrastrukturalnych i handlowych. Nieco inna była ocena podmiotów finansowych. Uwzględnione zostały: stopa zwrotu z kapitału własnego i aktywów, rentowność netto, dynamika przychodów.
Odpowiednie zwiększenie w przyjętej metodologii wagi udziału eksportu w sprzedaży, wielkości poniesionych nakładów na inwestycje, pozwoliło kapitule wskazać przedsiębiorstwa zasługujące na dodatkowe wyróżnienie. Zyskały one tytuły: Eksportera oraz Inwestora „Rzeczpospolitej”.
[ramka]Wielcy wygrani
W tym roku kapituła nagrody Orzeł „Rzeczpospolitej” postanowiła przyznać ten tytuł firmom:
[li]SGL Carbon Polska – w kategorii przedsiębiorstw produkcyjnych,[/li]
[li]Asseco Poland – w kategorii firm usługowych i infrastrukturalnych,[/li]
a także
[li]Euro Bank – w kategorii firm finansowych.[/li]
Specjalne wyróżnienie dla najlepszego debiutanta na Liście otrzymał w tym roku:
[li]Sharp Manufacturing Poland z Łysomic[/li]
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy osiągnięcia świetnych wyników.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA