fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Bez składek na Fundusz Pracy dla wracającej z macierzyńskiego

Właśnie z urlopu macierzyńskiego wraca jedna z naszych pracownic. Czy to prawda, że przez pewien czas nie musimy za nią opłacać składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych? Jeśli tak, to z czego wynika takie zwolnienie?
[b]Tak [/b]Przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stanowią, że pracodawcy nie opłacają składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z tych urlopów. Z kolei ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy zwalnia z opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za tych pracownikóe okresu 36 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego.[i]Podstawa prawna:– art. 104a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=4FC29BB0B11A387BD0C54BE0FC184AE1?id=269029]ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. DzU z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.);[/link]– art. 9a [link=http://www.rp...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA