fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Monitor Polski Nr 22 z 14 kwietnia 2009

[b]Uchwała Sejmu RP[/b] (poz. 275) z 3 kwietnia w sprawie uczczenia pamięci Heleny Modrzejewskiej w 100. rocznicę śmierci.
[b]Uchwały Senatu RP[/b] (poz. 276 – 277), dwie z 2 kwietnia, w sprawie uczczenia pamięci: rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II; uczczenia pamięci Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej.
[b]Postanowienia prezydenta RP[/b] (poz. 278 – 288):
- z 10 kwietnia zmieniające postanowienie o przedłużeniu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu; weszło w życie 14 kwietnia,
- z 29 sierpnia oraz z 4, 11, 16 i 17 września 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
[b]Uchwała Rady Ministrów[/b] (poz. 289) nr 40 z 1 kwietnia w sprawie zatwierdzenia programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w 2009 roku; weszła w życie 14 kwietnia.
[b]Zarządzenia prezesa Rady Ministrów[/b] (poz. 290 – 291) nr 29 i nr 30, oba z 9 kwietnia, w sprawie nadania statutu:
-Ministerstwu Edukacji Narodowej; 29 kwietnia,
-Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych; 15 maja.
[b]Zarządzenie prezesa NBP[/b] (poz. 292) z 7 kwietnia o wejściu do obiegu 21 kwietnia monety nominalnej wartości 20 zł i 17 kwietnia o wartości 2 zł; z wizerunkami jaszczurek zielonych.
[b]Obwieszczenie ministra edukacji narodowej[/b] (poz. 293) z 24 marca w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych.
[b]Komunikat (poz. 294) nr 4/200/ (DOKE) prezesa zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego[/b] z 8 kwietnia w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=307708]M.P. nr 22 [/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA