fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Odpowiedź GIP w w sprawie dotyczącej naliczania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z 22 kwietnia 2009 r. (GPP-152- 4560-28/09/PE/RP)

Art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 15 stycznia 2009 r. przewidywał podwyższony, w stosunku do podstawowego, 50% odpis na pracowników zatrudnionych w szczególnie uciążliwych warunkach pracy. W wyniku zmiany wprowadzonej na mocy art. 44 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656) przepis ten obecnie przewiduje, iż wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych, wynosi 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Do czasu ww. nowelizacji przepis art. 5 ust. 3 nie definiował pojęcia warunków szczególnie uciążliwych. Natomiast pracowników, do których stosowało się ten przepis, wskazywało rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 199...
Źródło: Główny Inspektorat Pracy
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA