fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Możliwość wypowiedzenia umowy terminowej da się wprowadzić aneksem

Wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony stanowi istotne ułatwienie dla pracodawcy, gdyż pozwala mu na szybkie rozstanie ze zbędnym pracownikiem
Umowa o pracę zawarta na czas określony zasadniczo ma na celu zapewnienie obu jej stronom gwarancji, że wiążący je stosunek pracy będzie trwał przez ustalony czas. Jednakże strony mają też możliwość wprowadzenia wypowiedzenia do treści zawartej przez nie umowy. Zgodnie bowiem z art. 33 k.p. przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż sześć miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Możliwość ta stanowi wyjątek od zasady przewidzianej w art. 30 § 1 pkt 4 k.p., według którego umowa na czas określony rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki została zawarta.Natomiast [b]gdyby strony wprowadziły klauzulę dopuszczającą wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony, nie dłuższy jednak niż sześć miesięcy, to wówczas należałoby uznać, że zapis taki jest nieważny, z mocy art. 18 § 1 i 2 k.p. [/b]W myśl bowiem tego przepisu postanowienia umów o p...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA