fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo w firmie

Decyzję powinien dostać każdy podatnik

W wypadku współwłasności środka transportowego decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego powinna zostać wydana dla każdego współwłaściciela
Podatek od środków transportowych jest daniną powstającą z mocy prawa z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie obowiązku podatkowego. Takim zdarzeniem jest pierwsza rejestracja pojazdu na terenie RP bądź nabycie środka transportowego już zarejestrowanego. Ustawa podatkowa nakłada na podatników złożenie odpowiedniej deklaracji podatkowej, a mianowicie deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 oraz załącznika DT-1/A.[srodtytul]Solidarny obowiązek[/srodtytul]Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych albo prawnych, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. Każdy z nich ma obowiązek złożyć deklarację, natomiast uiszczenie kwoty podatku przez któregokolwiek ze współwłaścicieli zwalnia pozostałych.[srodtytul]Brak deklaracji[/srodtytul]Często się jednak zdarza, że podatnicy nie składają deklaracji w ogóle. Wówczas gminny fiskus zobowią...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA