fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 22 kwietnia 2009

[srodtytul]OŚWIATA[/srodtytul]
- znowelizowana 19 marca ustawa o systemie oświaty; część jej przepisów zacznie obowiązywać w innych terminach; razem z nią zostały znowelizowane następujące ustawy: Kodeks pracy; Karta nauczyciela; o podatku rolnym; o podatkach i opłatach lokalnych; o podatku leśnym; o dochodach jednostek samorządu terytorialnego; z 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=307040]DzU nr 56, poz. 458[/link]);
[srodtytul]SĄDY I PROKURATURA[/srodtytul]
- ustawa z 20 marca modyfikująca ustawy: Prawo o ustroju sądów powszechnych; o prokuraturze; o Trybunale Konstytucyjnym; Prawo o ustroju sądów wojskowych; o Sądzie Najwyższym; o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury; o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=307032]DzU nr 56, poz. 459[/link]);
[srodtytul]BHP[/srodtytul]
- minister pracy i polityki społecznej wprowadził zmiany do rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=307047]DzU nr 56, poz. 462[/link]);
[srodtytul]KADRA ZARZĄDZAJĄCA[/srodtytul]
- także minister spraw wewnętrznych i administracji dokonał korekt w swoim rozporządzeniu dotyczącym zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=307045]DzU nr 56, poz. 464[/link])
[srodtytul]SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE[/srodtytul]
- Rada Ministrów znowelizowała rozporządzenie w sprawie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=308512]DzU nr 62, poz. 505[/link])
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA