fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Wsparcie przy remontach

Jak liczyć premię
Rzeczpospolita
Nowa ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów zmienia warunki przyznawania premii termomodernizacyjnej oraz umożliwia otrzymanie premii remontowej i kompensacyjnej
Podstawowym celem jest pomoc finansowa w postaci spłaty części kredytu, który inwestorzy (spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS, osoby fizyczne) zaciągają w banku komercyjnym na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i remontowego. Państwo udziela wsparcia w trzech formach, jako:
[b]> premia termomodernizacyjna:[/b]
podstawowym warunkiem formalnym ubiegania się o premię jest przedstawienie audytu energetycznego określającego zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego z punktu widzenia kosztów realizacji oraz oszczędności energii. Maksymalna wysokość premii wynosi 20 proc. wykorzystanej kwoty kredytu, nie więcej jednak niż 15 proc. całkowitych nakładów inwestycyjnych. Zniesiony został wymóg minimalnego wkładu własnego inwestora (20 proc. kosztów przedsięwzięcia) oraz ograniczenia do dziesięciu lat maksymalnego okresu spłaty kredytu.
[b]> premia remontowa:[/b]
jest formą pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie remontowe związane z termomodernizacją. Również w tym przypadku premia wynosi 20 proc. kosztów kredytu, o ile nie przekracza 15 proc. nakładów inwestycyjnych. Podstawowym warunkiem formalnym ubiegania się o premię jest przedstawienie audytu remontowego. Warunkiem przyznania premii remontowej jest osiągnięcie podczas remontów oszczędności energii cieplnej, ale niższej niż przy termomodernizacji.
[b]> premia kompensacyjna:[/b]
ma na celu rekompensatę strat poniesionych przez właścicieli budynków mieszkalnych w związku z obowiązującymi w latach 1994 – 2005 zasadami ustalania czynszów za najem lokali kwaterunkowych znajdujących się w tych budynkach.
O premię kompensacyjną może się ubiegać osoba fizyczna, która 25 kwietnia 2005 r. była właścicielem lub spadkobiercą właściciela budynku mieszkalnego, lub po tym dniu została spadkobiercą właściciela tego budynku mieszkalnego, w którym był co najmniej jeden lokal kwaterunkowy. Premia przyznawana jest tylko raz w odniesieniu do jednego budynku.
[ramka][b]Gdzie po premie - lista banków współpracujących z BGK[/b]
- Bank BPH
- Bank DnB NORD Polska
- Bank Gospodarki Żywnościowej
- Bank Millennium
- Bank Ochrony Środowiska
- Bank Pocztowy
- Bank Polskiej Spółdzielczości
- Bank Zachodni WBK
- Gospodarczy Bank Wielkopolski
- ING Bank Śląski
- Krakowski Bank Spółdzielczy
- Kredyt Bank
- Mazowiecki Bank Regionalny
- Nordea Bank Polska
- PKO BP[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA