fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kiedy podwładny może nie wykonywać zadań

Pracownicy mogą w wyjątkowych sytuacjach nie realizować pracy niebezpiecznej dla zdrowia lub życia i mimo to zachować prawo do wynagrodzenia
Wśród przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wprowadzono także i regulacje pozwalające zatrudnionym na powstrzymanie się od wykonywania pracy niebezpiecznej dla zdrowia i życia. Zgodnie bowiem z art. 210 § 1 i 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=407454D03256175D4885B96A732B6CE0?id=76037]kodeksu pracy[/link] (k.p.), w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania jej. Przy czym ma też obowiązek zawiadomić o tym niezwłocznie przełożonego.Jeżeli jednak powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa tego zagrożenia, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, informując o tym niezwłocznie przełożonego. Pracownik nie może ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla niego konsekwencji z p...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA