fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Jak obliczyć emeryturę na mieszanych zasadach

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
[b]Mam 58 lat. Posiadam orzeczenie ZUS o trwałej całkowitej niezdolności do pracy. Do 31 grudnia 1998 r. mój ogólny staż pracy wynosił 25 lat i osiem miesięcy, z czego w szczególnych warunkach (obronność kraju) zgodnie z uchwałą nr 91/86 z 9 czerwca 1986 r. 16 lat. Mój całkowity staż pracy (do dziś) to 31 lat i osiem miesięcy. Czy po osiągnięciu 60 lat, tj. w 2011 r., mogę przejść na wcześniejszą emeryturę, a obliczenie jej nastąpi według starych zasad z uwzględnieniem kwoty bazowej obowiązującej od 1 marca 2011 r.? Kiedy powinienem wystąpić o przyznanie świadczenia? Czy do okresów nieskładkowych można zaliczyć czas pobierania renty? Jaka kwota bazowa będzie obowiązywała podczas wyliczania emerytur mieszanych w okresie przejściowym, tj. 2009 – 2013?[/b]
[i]Odpowiada Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy ZUS:[/i]
Na podstawie podanych przez czytelnika informacji trudno jednoznacznie stwierdzić, czy wykonywana przez niego praca znajduje się w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=867E52A7D3902CBF3A0E28950F7B3E30?id=71673]wykazach stanowiących załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r., uprawniających do obniżenia wieku emerytalnego[/link].
[b]Jeśli tak, a czytelnik na 1 stycznia 1999 r. udokumentuje co najmniej 15 lat takiej pracy, a ponadto ma co najmniej 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych, to może się ubiegać o przyznanie emerytury po ukończeniu 60 lat[/b] na podstawie art. 184 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C128DE7098A4AA19D15F0F11E561E3FA?id=172511]ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych[/link].
Emerytura taka przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego albo złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych w OFE na dochody budżetu państwa. Ponadto należy rozwiązać umowę o pracę.
[b]Jeśli czytelnik zyska prawo do emerytury po ukończeniu 60 lat, a więc wniosek złoży w 2011 r., to jego emerytura będzie wyliczona w części na starych zasadach[/b] (z zastosowaniem kwoty bazowej obowiązującej w miesiącu złożenia wniosku), [b]a w części na nowych zasadach[/b] (ze zgromadzonego kapitału początkowego i składek opłaconych po 1998 r.). [b]Proporcje wynoszą: 55 proc. na starych, a 45 proc. na nowych zasadach.[/b]
O przyznanie świadczenia należy wystąpić po ukończeniu wieku uprawniającego do emerytury.
Kwota bazowa, ustalana raz w roku, obowiązuje od 1 marca i zależy od przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni rok. [b]Do wyliczania emerytur mieszanych będzie przyjmowana kwota bazowa z miesiąca złożenia wniosku[/b].
Podczas ustalania uprawnień do emerytury, o którą pyta czytelnik, nie będzie w ogóle brany pod uwagę okres pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA