fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Co się stało z ojczyzną polszczyzną?

Rzeczpospolita
Aneta Wieczerzak-Krusińska
Karolina Kowalska
Chamostan rośnie w siłę, jego kodeks postępowania staje się niepisaną normą
Jaka jest kondycja naszej ojczyzny polszczyzny? Rachunek sumienia z lat 1989 – 2008 musi być poprzedzony refleksjami o czasie wcześniejszym. To rodowód konieczny. Czuję się w pewien sposób upoważniony, ponieważ w swoim pisaniu posługiwałem się nie tylko wyobraźnią, również obserwacją oraz czynnym i biernym uczestnictwem od kilkudziesięciu lat. Przedmiotem mego pisania byli Polacy i ich sprawy, poczynając od okupacji niemieckiej. Od tego czasu miałem uszy i oczy otwarte. To był i jest mój świat. Muszę się więc cofnąć do tych lat wcześniejszych.Dewastacja moralna, rozbijanie i wynarodowienie Polaków trwało setki lat i dopiero dwudziestolecie międzywojenne scaliło nas w spójną całość. Motorem stał się silny etos walki o niepodległość, obudzony w XIX w., zakończony wyzwoleniem Polski i pokonaniem nawały ze Wschodu. To była wielka rzecz. Na tym stanęła nasza państwowość i nawet masy chłopskie, obarczone dziedzictwem pańszczyzny, obojętne, a często wrogie aspi...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA