fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

  • 12.08.2020

Strategia rozwoju daje efekty

Wskaźnik koniunktury gospodarczejOd kilku lat oceny koniunktury w Dolnośląskiem są lepsze niż w pozostałych województwach. Z prognoz Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową wynika, że podobnie będzie także w najbliższych miesiącach.
IBNGR
Dotychczasowa strategia rozwojowa województwa dolnośląskiego sprawdza się. Należy zatem kontynuować jej realizację, uaktualniając zgodnie z rozwojem wydarzeń, takich jak przyznanie Polsce organizacji piłkarskich mistrzostw Europy w 2012 r.
Warte kontynuacji działania to w szczególności wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności, przyciąganie inwestorów zagranicznych, a także wzmacnianie rozwoju sektora usług i zwiększanie roli nowoczesnych technologii w przemyśle. Polecanym kierunkiem inwestowania jest także infrastruktura techniczna prowadząca do niwelowania różnic rozwojowych w obszarach województwa słabiej rozwiniętych gospodarczo.[srodtytul]Rozwój musi być bardziej równomierny[/srodtytul]Problemem regionu pozostaje koncentracja rozwoju i zamożności w obszarze metropolitarnym Wrocławia i zbyt słabe bezpośrednie oddziaływanie aglomeracji na pozostałą część województwa. Gospodarka podregionu legnickiego powinna bardziej zdecydowanie uniezależniać się od podatnego na zmiany koniunktury przemysłu związanego z wydobyciem miedzi przez rozwijanie innych rodzajów działalności. Jest to szczególnie istotne w miejscowościach, w których przemysł ten dominuje.Inne atuty regionu to położeni...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA