fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kraj

List otwarty w sprawie Marka Migalskiego

Marek Migalski
Fotorzepa, Bartosz Siedlik
Pragniemy wyrazić nasze zaniepokojenie wydarzeniem, do jakiego doszło w dniu 13 stycznia br. na posiedzeniu Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Kraków, 19 stycznia 2009 r.
[i][b]Jego Magnificencja
Prof. dr hab. Karol Musioł
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego[/b][/i]
Pragniemy wyrazić nasze zaniepokojenie wydarzeniem, do jakiego doszło w dniu 13 stycznia br. na posiedzeniu Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Fakt uniemożliwienia wszczęcia procedury habilitacyjnej dr. Markowi Migalskiemu bez podniesienia jakichkolwiek merytorycznych argumentów i wbrew jednomyślnej, pozytywnej ocenie jego dorobku naukowego przez Zespół powołany w tym celu przez Radę Wydziału, rodzi uzasadnione podejrzenia, że o wyniku tajnego głosowania zadecydowały względy niemające nic wspólnego z kryteriami, jakie określa ustawa o tytule i stopniach naukowych. Wyrażamy nadzieję, że mimo tego incydentu Uniwersytet Jagielloński pozostanie miejscem, w którym podstawą do decyzji w sprawach personalnych nie będą uprzedzenia czy też porachunki o charakterze osobistym i politycznym.
Dr hab. Włodzimierz Bernacki, prof. UJ
dr hab. Anna Bochnakowa, prof. UJ
dr hab. Jerzy Brzozowski, prof. UJ
prof. dr hab.Urszula Dąmbska-Prokop
prof. dr hab. Bogusław Dopart
prof. dr hab. Jolanta Dudek
dr hab. Antoni Dudek
prof. dr hab. Piotr Franaszek
prof. dr hab. Tomasz Gąsowski
dr hab. Halina Grzmil-Tylutki, prof. UJ
dr hab. Miłowit Kuniński, prof. UJ
dr. hab. Kinga Maciuszak
dr hab. Maria Maślanka-Soro
dr hab. Andrzej Nowak, prof. UJ
prof. dr hab. Jerzy Perzanowski
prof. dr hab. Andrzej Pisowicz
dr hab. Jakub Polit
prof. dr hab. Jan Prokop
prof. dr hab. Stanisław Sędziwy
prof. dr hab. Krystyna Stamirowska
prof. dr hab. Jan Wiktor Tkaczyński
dr hab. Piotr Tylus
dr hab. Maciej Urbanowski, prof. UJ
dr hab. Anna Walczuk
dr hab. Barbara Wydro, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
dr hab. Zdzisław Zblewski
Leszek Długosz, muzyk
Piotr Babinetz, historyk, poseł na Sejm RP
Tomasz Pilarski, student
Witold Lechowski, historyk
Ludwik Matuszkiewicz, lekarz
Maria Wójcik, prawnik
Aleksander Polowy, przedsiębiorca
Leszek Buchowski, zastępca Burmistrza Żarowa
Jolanta Wójcikiewicz, nauczyciel
Zdzisława Salamondra, nauczyciel-emeryt
Marian Grabowski, prof. dr hab.
Ewa Tokarska, przedsiębiorca
Dr Tomasz Rzymski, naukowiec
Stanisława Tucholska, psycholog,nauczyciel akademicki
Danuta Dobrowolska, inżynier elektronik
Wladyslaw Salamondra, emeryt
Wacław Suski, nauczyciel
Joanna Słowińska, studentka
Elżbieta Ciekanowska, inżynier na emeryturze
Maciej Słowiński, student
Adam Bijas, prawnik
Dariusz Fejfer, menedżer
Bartłomiej Szulc, inżynier
Sławomir Mikołajczaki, edytor
Andrzej Andrzejewski, informatyk
Beata Pilarska, inżynier
Dariusz Pławecki, student IT
Marek Nowicki, inżynier
Joanna Wędryszewska, grafik
Grzegorz Wołk, historyk
Janina Musiał, mgr pedagogokii
Andrzej Rzepczyński, emeryt
Leszek Musiał, inż. chemii
Wojciech Wilczek, referent ds. młodzieży
Paweł Foltyn, pielęgniarz
Krzysztof Jachimczak, student UW
Arkadiusz Szymura, nauczyciel(emeryt)
Krzysztof Baranowski, mgr inż. PW
Piotr Juszkiewicz, dr hab prof. UAM
Magdalena Dzbańska, studentka
Kazmierczak Wojciech, elktrotechnik
Andrzej Opitek, Fundacja Rozwoju PATRIA
Marek Zawadzki, ekonomista, prezes Fundacji Nauki Polskiej im. inż. Witolda Zglenickiego
Zygfryd Żebrowski, ksiądz katolicki
dr Piotr Rzepecki, chemik
Jakub Cygan, dr nauk przyrodniczych
dr Konrad Walczuk, prawnik
Mariusz Bromke, naukowiec
dr hab, Jacek Dabert, prof. UAM
Henryk Wójcik, inżynier
Piotr Kuśmierzak, energetyk
Jerzy Artur Przeszowski, fizyk, nauczyciel akademicki
Renata Laskowska, ekonomista
Paweł Grela, student UMK
Olga Laskowska, studentka
Marcin Królikowski, nauczyciel akademicki
Marcin Dziekiewicz, lekarz, doktorant WUM
Prof. dr hab. Krzysztof Gorski, astronom
Andrzej Gołembnik, archeolog
Edward Szopa, urzędnik państwowy
Wojciech Walczuk, farmaceuta
Janina Fidura, lekarz
Joanna Górska, marketing
Anna Królikowska, nauczyciel akademicki
Anna Waksmundzka-Walczuk, farmaceuta
Adam Borowiec, mgr inż.chemii
Dariusz Ściepuro, nauczyciel
Krystyna Balewski, przedsiębiorca
Krystian Kozłowski, inżynier
Maciej Fiedorowicz, dr hab. Profesor Uniwersytetu Rolniczego
Krzysztof Barański, historyk-rosjoznawca
Wiktor Sulikowski, pracownik fizyczny
Grzegorz Panek, doktor filolog, student prawa
Krzysztof Mościcki, urzędnik samorządowy
Łukasz Bartnik, pracownik naukowy, informatyk
Piotr Karkowski, nauczyciel
Marek Piechota, nauczyciel emeryt
Dariusz Kądziela, handlowiec
Łukasz Czajkowski, student
Michał Zimny mgr inż., leśnik
Slawomir Swiderski, lekarz weterynarii
Barbara Swiderska, mgr inz.technologii drewna
Zuzanna Pasławska, emerytka
Krzysztof Słuszkiewicz, grafik
Adam Nowak, socjolog
Anna Madej, emerytka
Barbara Przeczek Skawińska, nauczycielka (emerytka)
Wojciech Kaczor, student
Marek Moszyński, profesor
Barbara Borek - Witkowska, nauczyciel
Marek Jan Olbrycht, historyk, prof. UR
Bernard Piechota, student
Klaudiusz Małachowski, lekarz
Krystyna Baum, inżynier elektryk
Stefania Nowak, inżynier budowlany
Dariusz Maga, technik
Michał Faflik, informatyk
Andrzej Cisek, inżynier
Mikołaj Walczyk, nauczyciel historii
Zuzanna Smoleńska, dziennikarz
Paweł Opolski, politolog
Marta Misztal Bloch, organistka
Adam Młodkowski, lekarz
Janusz Bakalarz, technik mechanik
Teresa Baranowska, filolog
Dariusz Ziemnicki, nauczyciel
Dariusz Żurek, mechanik
Grzegorz Pałka, inżynier
Robert Friedl, historyk
Irena Szafrańska, przedsiębiorca
Andrzej Szczepaniak, historyk sztuki
Józef Wieczorek, prezes Niezależnego Forum Akademickiego
Wojciech Papaj, nauczyciel
Mariusz Opaliński, informatyk
Jacek Łęski, lekarz
Łukasz Błoński, student UW
Tadeusz Panfil, uczeń
Julita Pieńkosz, socjolog
Dariusz Kała, teolog,student prawa
Adam Akonom, inżynier
dr hab. Tomasz Panfil prof. KUL, historyk
Paweł Sztama, student, przew. NZS UMK w Toruniu
Ewa Błasiak, ekonomistka
Łukasz Korzeniewski, student
Zdzislaw Jurek, lekarz
Mirosław Grzegórzek, nauczyciel
Dominika Błasiak, socjolog
Paweł Szewczak, nauczyciel-historyk
Jerzy Oleszczuk, nauczuciel
Tadeusz Błasiak, ekonomista
Jerzy Czarnecki, inż.elektronik
Jacek Wojtasik, laborant
Lech Kozera, emeryt
Grzegorz Schiller, filolog
Beata Szewczak, logopeda
Waldermar Rudziecki, manager
Robert Majka, Solidarność Walcząca Przemyśl, polityk
Jan Kumosa, audytor
Wojciech Karlik, urzędnik
Eleonora Bozek, technik chemik
dr Leszek Zinkow, filolog
Marcin Wolski, student
Tomasz Wojnowski, teolog
Andrzej Janicki, mgr historii
Michal Juszczyk, informatyk
Paweł Zeliaś, socjolog
Robert Potocki, żołnierz zawodowy
Sławomir Wąsik, bankowiec
Mateusz Grosicki, student
Jan Kaczmarek, energetyk
Dariusz Piontkowski, nauczyciel, radny sejmiku Podlaskiego
Jan Grzywaczewski, nauczyciel
Wiesław Andrysiewicz, rolnik
Edward Izdebski, elektryk
Boguslaw Plachta, przedsiębiorca
dr Dariusz Kapitan, przedsiębiorca
Michał Paderewski, student
Maciej Jeżewski, rencista
Grzegorz Masik, nauczyciel akademicki
Janusz Tomaszewski, student UW
Damian Widz, student
Grzegorz Walas, informatyk
Marian Antoni Wojtacki, inżynier
Teresa Stanek, filolog
Wiktor Kurcewicz, fizyk, UW
Krystyna Izdebska, inzynier
Łukasz Michalski, student
Stanisław Widuto, mgr inż. budownictwa okrętowego Adam Sójka, adwokat Andrzej Staruszkiewicz, em.prof.zw.UJ Paweł Suracki, analityk finansowy Jacek Rainko, nauczyciel Bogumiła Dziurawiec, nauczycielka Jan Derkacz, nauczyciel akad. Tadeusz Rudzki, student UW Kamil Grosicki, lekarz Jacek Sowiński, redaktor Piotr Derejczyk, politolog Piotr Rudzki, farmaceuta Tomasz Fabiańczyk, pracownik działu zakupów Dariusz Makocki, przedsiębiorca Rafał Mołas, konsultant IT Zenon Wawer, inżynier metalurg Paweł Ciągło, górnik Tomasz Powierza, ksiegowy Paweł Krawczyk, student PW Wacław A Slezak, Dyrektor dr Maciej Kowalczyk, inżynier Jarosław Bobulski, socjolog Andrzej Frys, informatyk Piotr Tyc, inżynier Maciej Gawlikowski, dziennikarz Anna Stolarska, farmaceuta Marcin Lewoszewski, prawnik Tomasz Przybył, mgr politologii UJ Piotr Fijołek, student Anna M. Sakowska, socjolog, dziennikarz Kazimierz Watorek, lekarz Anna M. Sakowska, socjolog, dziennikarz Wojciech Kunicki, prof. dr.hab. Uniwersytet Wroclawski Jan Jerzy Witkowski, człowiek Mieczysław Gałuszka, nauczyciel Grzegorz Kaiser, pełnomocnik ds Ochrony Andrzej Krzeszowski, finanse Marek Gabryś, informatyk Jacek Adamczyk, mechanik Dr. Zdzislaw M. Szulc, chemik, MUSC, USA Nina Jelonek, ekonomista Maciej Brzęcki, emeryt Robert Kujawski, prawnik Wiesław Garbacz, informatyk Michał Milfort, planner Waldemar Solonowicz mgr UW, nauczyciel Jarosław Sączewski, nauczyciel akademicki Zbigniew Barczyk, informatyk Zbigniew Ducki, przedsiębiorca Aurelia Siwa, dziennikarz Zbigniew Pitek, Instalator Paweł Siwa, inż leśnik Adam Śmigielski, technik radiologii Krzysztof Czerwiński, student Arkadiusz Kaczmarek, nauczyciel Zbigniew Wilczyński, Specjalista Zdzisław Stadnik, nauczyciel Tomasz Trześniewski, student fizyki UJ Elżbieta Lisiecka Michał Moczulski, ekonomista Maria Bobulska, nauczyciel wojciech egiert, nauczyciel Tomasz Pietrasz, historyk Henryk Lipowski,inżynier Grzegorz Zając,nauczyciel akademicki Tomasz Doleżych, student krzysztof ciura, tech. mech. Zuń Bogdan, nauczyciel Edward Malec, prof. dr hab., UJ andżelika szewczyk, mgr historii Maria Kuraś, emeryt Bożena Gładyszewska, fizyk, nauczyciel akademicki Malgorzata Mlynarczyk, studentka Grzegorz Banaś, przedsiębiorca Wiesław Wodyk, inzynier Zbigniew Dworski, Rzemieślnik Wojciech Przybylski, nauczyciel akademickiStanisław Michał Filipek,Profesor Maria Kunicka, nauczycielka Allan Wej, inżynier Adam Szweda, historyk Paweł Krasowski, student Henryk Suchocki, nauczyciel historii Anna Banaszkiewicz, nauczyciel Bartosz Baliś, informatyk Janusz Wej, dziennikarz Rafal Nowak, sportowiec anina Krysiak, emerytka Paweł Firlej, mgr inż. Malgorzata Mlynarczyk, nauczyciel Henryk Krukowski, dr hab. Marcin Wadas. historyk Marek Warecki, psycholog Krystyna Bieniek, bibliotekoznawca Jerzy Józwiak mgr, budowa dróg i mostów - emeryt Krzysztof Świserski, Informatyk Elzbieta Pawlowski, prawnik Tomasz Wójcik, nauczyciel akademicki dr. Stanisław J.Adamczyk, nauczyciel akademicki Boleslaw Piasecki, student politologi Rafal Gilewski, Marketingowiec Waldemar Musiał, inżynier Paweł Czerwonka, Uczeń Paweł Maciukiewicz, historyk , antykwariusz Malgorzata Lazar, filolog rosyjski Leszek Kluch, mgr. inz Hanna Kryjakm nauczyciel akademicki Jarosław Maciejko, prawnik Krzysztof Szmul, przedsiębiorca Maks Kraczkowski, Poseł na Sejm RP, prawnik Karol Kochan, rencista Piotr Komander, filolog polski Janusz Kowalski, prawnik Sławomir Chrząstowski, geolog Grzegorz Karol,informatyk Henry Bulski,emeryt Andrzej Gawron, przedsiębiorca Tomasz Stokłosa, dr medycyny Adam Cieśliński, budowlaniec Andrzej Wajerczyk, technik elektryk Krzysztof Prymak, nauczyciel Grzegorz Gładyszewski, fizyk, prof. dr hab. Politechnika Lubelska Andrzej Lisowski, ekonomista Marek Hańderek, student Piotr Gąszcz,menager Henryk Głębocki, historyk UJ Jerzy Dudek, student Justyna Klimczak, student Piotr Grzegorowski, nauczyciel Waldemar Radziszewski, lekarz medycyny Tomasz Bartkowiak, nauczyciel Paweł Nowakowski, historyk, doktorant UJ Marcin Muniak, socjolog Marcin Chomiuk, aplikant radcowski Paweł Zając, student Tomasz Specyał, Historyk Mirosława Dabert, nauczyciel akademicki Marcin Polak, inżynier Adam Karpierz, programista Arkadiusz Kazański, historyk prof. dr hab. Ryszard Terlecki, historyk, poseł na Sejm RP Łukasz Cichocki, lekarz, nauczyciel akademicki UJ Imię i nazwisko: dr Tadeusz Litak, Birkbeck College, Londyn (absolwent UJ) dr hab. Zbigniew Gajek fizyk, INTiBS PAN Wrocław dr hab. Andrzej Dudek, nauczyciel akademicki, UJ Jadwiga Franczak, ekonomista Andrzej Tadeusiak, Inzynier Andrzej Warchałowski, dziennikarz Andrzej Sulmowski, lekarz Marta Boberska, historyk sztuki Zbigniew Warpechowski, artysta Zbigniew Zajączkowski, technik Zenon Obydziński, Associate Professor (USA) Marian Kwapisz, prof.zw. dr hab. , emeryt Maciej Goetz, inżynier Norbert Kasparek,historyk Piotr Majewski, lekarz Jacek Okruch, lekarz medycyny Szymon Kędroń, student UJ Marcin Stasiak, Urzędnik Sławomir Nowacki, były oficer WP Piotr Rosowski, emerytowany księgowy Piotr Piwowarczyk, prawnik Tomasz Kwiatek, student Bartłomiej Skubisz, dziennikarz Mariusz Mieszek, urzędnik Jacek Kotula, ekonomista Magdalena Moszumańska, lekarz Lech Andrzej Nowicki, emeryt Julian Wróbel, lekarz Aldona Maria Kaczyńska, radca prawny Tomasz Malkusz, politolog Grzegorz Stefańczyk, nauczyciel Krzysztof Popławski, elektromechanik Wiesława Krakowska, mgr farmacji Dawid Olearczyk, nauczyciel, trener Janusz Czarski, emeryt Rafał Rduch, student Zofia Wiśniewska, ekonomista Jacek Kozłowski, ekonomista Mariusz Swora, dr, prawnik Maciej Kraśnicki, student UŚ Jan Ćwięcek, student Michał Nalewajek, student dr inż. Jacek Dach, nauczyciel akademicki Piotr Żyłka, student Ryszard Stachowiak, inżynier Tomasz Piątek, student Jan Sobczyk, inżynier mechanik Jacek Olesik, muzyk Maciej Kulesza, informatyk Anna Olesik,urzędnik Jerzy Falandysz, prof. zw.., UG, nauki farmaceutyczne, nauki o żywności, nauki o środowisku przyrodniczym Paweł Krystjańczuk, urzędnik Ryszard Szmydki, dr historii sztuki Dominik Michalski, student UŚ Antoni Zawadzki, nauczyciel Arkadiusz Rams, lekarz Marcin Herman, dziennikarz Sławomir Drzazga, absolwent INPiSM UJ Domin Borek, student Jerzy Sobieraj, inżynier Jerzy Przeniczka, mgr ekonomii mgr Justyna Majchrowicz, socjolog Przemysław Kołodziej, student Stan von Stanicka, mikrobiolog mgr Grzegorz Gondek, ekonomista Małgorzata Konik, nauczyciel Magdalena Rzempala, studentka Krzysztof Piotrzkowski, profesor fizyki, byly student UJ Maria Wrońska, lekarz Dariusz Bojarski, prawnik Radosław Marczyński, student politologii Uniwersytetu Śląskiego, członek stowarzyszenia KoLiber Szymon Piechówka, politolog, socjolog Zbigniew Bidziński, Muzyk Dariusz Gojowczyk, ekonomista Jerzy Woźniak, urzędnik Jarosław Kała, informatyk Paweł Biernacki, chemik Elżbieta Szmidt, ekonomista Grzegorz Przeździecki, przedsiębiorca Magdalena Gancarz, matka Marek Kijek, politolog Krzysztof Lalik, mgr kulturoznawstwa Jan Guszta, nauczyciel Bogusława Bławat, przedsiębiorca Przemysław Mieloch, urzędnik Mateusz Nowak, student prawa Michał Kopczyński, historyk Dariusz Karłowicz, filozof Paweł Kaźmierczak, nauczyciel akademicki Łukasz Adamski, Dziennikarz. Fronda Władysław Kumik, ekonomista Jacek Blazewicz, profesor, członek korespondent PAN Mikołaj Kromka, uczen Jolanta Szczypińska, Poseł na Sejm RP Franciszek Trawniczek, emeryt Kosma Złotowski, polonista Stanisław Firlej, profesor Sebastian Rutkowski, prawnik Adam Janus, student Tomasz Popławski, rencista Piotr Wojnarowicz, student Renata Sikora, historyk sztuki Podłęcki Jerzy, nauczyciel Krystyna Ruchniewicz-Misiak, Prezeska ZKP w Australii Marek Patrzykont, inżynier elektronik Stefan Giller, fizyk, prof. dr hab., AJD Andrzej Siemiński, agent ubezpieczeniowy Władysław Konarski, inżynier górnik Tomasz Molski, historyk Janusz Kucharski, Inżynier Barbara Molska, Filolog Szczepan Zapotoczny, chemik Jan Franczak, nauczyciel, tłumacz Jakub Koper, socjolog Teresa Matuszyńska-Marczak, radca prawny Krystyna Szymańska, inżynier chemik Tomasz Kowalski, historyk Szymon Wójcik, przedsiębiorca Jerzy Pampuch, informatyk Stefan Kloc, budowlaniec dr Kamil Kaczmarek, socjolog Wiesława Jaworska, emerytka Jacek Krupiński, maszynista pojazdów trakcyjnych Bogdan Młynek, mechanik samochodowy Jakub Sysak, informatyk Grzegorz Gońda, ekonomista Łukasz Świerczek, prawnik Marek Kruszewski, mgr. Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski Łukasz Korwin, reżyser Tadeusz GONET, mgr inż. elektryk-emeryt Grzegorz Dziamski, redaktor Jacek Łuczyński, przedsiębiorca Robert Wolak, dr hab. prof UJ Witold Dzierżawski, Politolog Ewa Swiderska, dziennikarka dr Lesław Bielak, matematyk Grzegorz Łabuz, student POLITOLOGII UJ Paweł Górski, lekarz Magda Figurska, filolog Stanislaw Goc, emigrant Andrzej Dąbrówka, literaturoznawca Adam Mazgaj, student Marta Piekarz, politolog Michał Olesiński, uczeń Maria Dzierżawska, rolnik Dr Piotr Kostyro, nauczyciel akademicki Jan Więcek, student Mirosław Wesołowski, logistyk Łukasz Kasprowicz, student Dawid Batko, student Witold Galczak, Przedsiębiorca Tomasz Małecki, handlowiec Ryszard Klimczyk, radca prawny Magdalena Formejster, historyk, etnograf Marek Nowak, Student ekonomii Tomasz Witkowski, politolog Dawid Roter, student Artur Różański, informatyk Wojciech Pańczyk, handlowiec Piotr Nowak, Bankier sławomir kowalewski, literat Łukasz Kozłowski, student SGH Janusz Karnowski, architekt Piotr Witkowski, doktorant UWr Jerzy Ratyniak, technik Jozef Giza, Emeryt Bartłomiej Kuczyński, student historii sztuki UW Urszula Moskalik, emerytowana nauczycielka akademicka Katarzyna Szymańska, student Maciej Izydorczyk, mgr inż. mechanik Maciej Walaszczyk, dziennikarz Jacek Widor, plastyk Krystian Górski, Projektant ds. Telekomunikacji Mateusz Kucz, filozof Jarosław Ziółkowski, doradca podatkowy Paweł Pajerski, student UŚ Paweł Sieradzki, pracownik naukowy Ewa Trzaska, inż. budownictwa Włodzimierz Baran, nauczyciel Adam Bednarczyk, filolog, absolwent UJ Tadeusz Szydłowski, inżynier Zbigniew Parnak, nauczyciel Maria Bednarek, nauczyciel Barbara Blaczkowska, redaktor Marta Dabrowska, radca prawny, emerytka Zdzisław Pankowski, specjalista Grzegorz Płatek, student Jacek Czernecki, prawnik Bartłomiej Uchowicz, informatyk Marcin Faber, inżynier Józefa Hrynkiewicz, nauczyciel akademicki Uniwersytet Warszawski Krzysztof Galimski, dziennikarz TVP Sebastian Rybarczyk, redaktor miesięcznika "Komentarz", Łódź Leszek Borkowicz, nauczyciel Adam Langhammer, nauczyciel Adrian Czuraj, architekt Katarzyna Czernecka, studentka Małgorzata Czernecka, licealistka Andrzej Błażejewicz, mgr prawa Michał Czermiński, logistyk Kinga Chłopicka, historyk sztuki Maria Czernecka, przedsiębiorca Piotr Belczyk, Student Tomasz Budny, Bankowiec Krzysztof Boruszewski, student UŚ Anatol Zarecki, emeryt Jarosław Średnicki, historyk Rafał Gulka, ekonomista Jerzy Bujak, inżynier Krzysztof Szmidt, magister inżynier Wojciech Nowak, prac. biurowy Halina Stopa, bibliotekarz Anna Zalas, były urzędnik państwowy Maciej Araszkiewicz, Pracownik naukowy Łukasz Kotwica, nauczyciel akademicki dr Jolanta Próchniewicz, psycholog Leszek Kijowski, przedsiębiorca Paweł Urbaś, dr inż. chemii Dorota Wójtowicz, student Rafał Kroczek, spedytor Antoni Klusik, rencista Jacek Koziel, profesor Natalia Szewczak, Studentka politologii Eryk Tobiasz, geolog Jan Pawelec, Doktorant Instytutu Europeistyki UJ Tadeusz Szydłowski, inżynier Maria Przesmycka, dziennikarz Sebastian Petrus, politolog Michał Rataj, specjalista ds. funduszy UE Stanisław Piętka, emerytowany nauczyciel Adam Jóźwik, inżynier Marian Richert, technik elektryk Błażej Kasprzak, informatyk Łukasz Kansy, nauczyciel Łukasz Nowakowski, Student Bożena Richert, technik rolnik Bożena Walewska, dziennikarz Jerzy Zimnicki, inzynier Barbara Rusin, Emaryt Jan Liwski, handlowiec Bartłomiej Kołsut, student UAM Józef Giza, ślusarz emeryt Gasiorek Wladyslaw, dr, absolwent UJ, matematyk Andrzej Zabielski, dziennikarz Łukasz Habowski, student Bartosz Biedroń, student Patryk Dzięgiel, Informatyk Paweł Kochański, historyk Andrzej Zabielski, dziennikarz Tomasz Jurkowski, dr fizyki - Université de Nantes Jarosław Szymczyk, historyk, przedsiębiorca Adam Gładyszewski, student Weronika Pasoń, studentka Wojciech Krefft, menager Waldemar Grzybowski Zbigniew Szymański, mgr inż. elektryk Wojciech Kochański, emerytowany kolejarz prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz, Uniwersytet Warszawski Andrzej Siczek, urzędnik dr Zbigniew Girzyński, historyk, poseł na Sejm RP Jerzy Dobrowolski, przedsiębiorca Tomasz Bekier, ekonomista Jarosław Hnidec, analityk Paweł Korduła, teolog, muzykoterapeuta Paweł Nowacki, dziennikarz Józef Paluch, operator DTP Wojciech Świderski, nauczyciel Jerzy Zawierta, technik Tomasz Bochen, informatyk Kamila Nowaczek, Absolwent Prawa Marek Cieślicki, inżynier Sławomir Rogowski, ekonomista Grzegorz Marchewka, Student Andrzej Szczepanik, tłumacz Henryk Olbrycht, prawnik Małgorzata Pilarz, socjolog Tomasz Hara, student prawa Roman Mocek, lekarz Maciej Taras, przedsiębiorca prof.dr hab. Jan Draus, historyk Michał Pająk, analityk finansowy Dariusz Kacprzak, doktorant Andrzej Owczarski, lekarz Janusz Wojcicki, inzynier, pedagog Jacek Spendel, Wiceprezes Stowarzyszenia KoLiber Eugeniusz Laskowski, Technolog Jan Martynowski, dyspozytor pogotowia (Francja) Robert Tomkowicz, Prawnik Elżbieta Szmidt, ekonomistka Grzegorz Brzezinka, student Samuel J. R. Pereira, student historii Jerzy Polak, inzynier Marcin Nowak, nauczyciel Andrzej W. Lubiński, nauczyciel Kamil Bartocha, student Michał Gościniak, prawnik Bogusław Śliwerski, pedagog Krzysztof Korol, ekonomista Jacek Gazda, pedagog Przemysław Gwarek, urzędnik Prof. dr hab. Wojciech Rypniewski, naukowiec Andrzej Kordas, Webmaster Anatol Zarecki, emeryt Janina Pyrdek, Emerytka Piotr Tokarski, Inżynier metaloznawca Aleksander Kalinowski, archeolog Zbigniew Brzozowski, inżynier Anna Siwanowicz - Kloza, Nauczyciel - wychowawca, psychoterapeuta Marek Jablonowski, prawnik Marek Doniec, inżynier elektronik i absolwent UJ Witold Dzierżawski, Politolog Rafał Różewski, inżynier Karolina Kitel, politolog Jarosław Szymczyk, nauczyciel Urszula Serwik, nauczyciel Stefan Kozerski, nauczyciel akademicki, PWr Stanisław Mytko, nauczyciel Krystyna Klinowska, pedagog Andrzej Ryba, ekonomista Artur Iwanicki, historyk Elzbieta Starczynska, emerytka Barbara Świerczyńska, analityk Dariusz Kucia, historyk sztuki, Ignatianum, Kraków Janusz Podolski, mgr politologii INPiSM UJ Anna Próchniewicz, inżynier Roman Puch, politolog Grzegorz Zynek, inż.mechanik Wojciech Krajewski, nauczyciel Grzegorz Hajduk, urzędnik Teresa Zynek, filolog Anna Kocoń, dr nauk rolniczych Danuta Kaczorowska, emerytka Czesław Stachura, tech.mech, Jarosław Basaj, lekarz Szymon Śliwa, urzędnik Arkadiusz Jełowicki, etnograf Józef Baran, inżynier Marcin Latuszek, inżynier Rafał Bober, historyk, PAT Michał Dybaczewski, doktorant KUL Dariusz Lebiedowicz, prawnik Piotr Tyszko, nauczyciel akademicki Wojciech Zając, inżynier Dr Teresa Wieczorkiewicz-Jakóbczak, chemik Krzysztof Pecul, dr chemii, emerytowany nauczyciel akademicki Łukasz Wiśniewski, urzędnik Tomasz Bieszczad, publicysta. menedżer kultury Helena Skowron, sprzedawca Jacek Rońda, prof. dr hab. inż Zbigniew Pawlik, elektromechanik Tomasz Kusy, informatyk Cecylia Bobrek, nauczyciel Michał Smolnik, Przedsiębiorca Marek Kaczanowski, geolog Maciej Wierzejewski, inż.elektryk Marek Paczkowski, matematyk Grzegorz Jarzyna, urzędnik Barbara Ignaczak, ekonomista Tomasz Sztonyk, aktor Piotr Sosin, absolwent UJ Krzysztof Stąpór, lekarz weterynarii Marek Gajda, przedsiębiorca Marek Bednarski, makler Jacek Kuchta, Dyrektor Handlowy Anna Zbidi, starszy egzaminator w OKE Tomasz Kusy, informatyk Andrzej Kukliński, archeolog Kamila Kaniewska, prawnik Maciej Frankowicz, student Maria Cioch, dr hab. med. Wojciech Otapowicz, elektronik Dorota Macieja, dziennikarz,b.dyr.Programu 1 TVP Maciej Cheba, operator DTP Roman Wojciech Łuczkiewicz, nauczyciel dr Adam Sędziwy, nauczyciel akademicki Mariusz Czerniak, informatyk Bolesław Walędziak, student Wojciech Sipko, Inżynier Michał Tekliński, właściciel firmy IT Krzysztof Niewiadomski, student Ewa Skalska, nauczyciel-emeryt Dominika Hofman, studentka UŚ Łukasz Pater, student informatyki UMK Zbigniew Kubański, pracownik umysłowy Przemysław Deczyński, student socjologii Jan Tomala, ekonomista Władysław Boryczko, inż.elektryk dr Zbigniew Girzyński, historyk, poseł na Sejm RP dr inż. Tadeusz St. Piotrowski, nauczyciel akademicki Mariusz Majewski, student Paweł Cirkot, likwidator szkód Franciszek Wójcik, prawnik Adam Rzemieniuk, ekonomista Barbara Szyffer, działalność gospodarcza Przemysław Zydroń, Informatyk Zbigniew Sulima, urzędnik Zdzisław Kamiński, Przedsiębiorca Mirosław Gąsiorek, inżynier Marcin Konik-Korn, dziennikarz i handlowiec Tomasz Magierowski, politolog Paweł Włodarski, dr hab. med. Monika Orłowska, ekonomista Kazimierz Barszcz, urzędnik Marek Cierach, pracownik naukowo-dydaktyczny Jerzy Polaczek, prawnik-poseł na Sejm RP Dariusz Chocyk, fizyk, adiunkt Łukasz Pijewski, aktor Łukasz Bardziński, mgr politolog Roman T. Marchwiński, historyk Jarosław Hanebach, mgr inż. chemik Zdzisław Stopa, emeryt Dominik Guzik, historyk Magdalena Sękowska, fizjoterapeuta Jolanta F. Grzybowska, dr inż. chemii Jerzy Sińczak, nauczyciel Jerzy Czajkowski, historyk Sylwester Żurawski, urzędnik państwowy Tadeusz Łągiewka, Oficer PMH Józef Szczepaniec, inżynier Anna Mazgula, nauczyciel Dariusz Grzegórski, informatyk Waldemar Łysio, emigrant Sławomir Drywa, muzyk Janusz Zdroik, przedsiębiorca Łukasz Rykalski, student Marek Ulatowski, mgr inż mechanik Jacek Sitarczuk, ekonomista Tadeusz Szkolka, Konsultant Robert Wójtowicz, energetyk Dawid Zięba, Prezes Zarządu Anna Wojna, historyk Marek Ukleja, Filmowiec Jan Maksymiuk, profesor PW Jacek Puszek, student Joanna Blicharz, ekonomista Waldemar Szczuchniak, handlowiec Cezary F. Danowski, urzędnik państwowy Józef Kapusta, pracownik naukowy Piotr Gajewski, politolog, absolwent INPiSM Uniwersytetu Jagiellońskiego Krzysztof Kopacz, pracownik administracyjny UJ Jacek Widor, plastyk Paweł Świdniewicz, Absolwent UJ Longin Horodko, nauczyciel akademicki Krzysztof Gawriołek, lekarz dentysta Andrzej Szczepanik, tłumacz Paweł Kowalewski, finansista Krzysztof Orlik, Anglista Andrzej Socha, emeryt Sławomir Biniaś, inżynier Marek Waniewski, rencista ks. dr Stanislaw Zimniak, Salezjanski Instytut Historyczny - Rzym Andrzej Nowakowski, inżynier, pracownik PAN dr Lech Różański, chemik Grzegorz Wilczyński, nauczyciel Jerzy Kozłowski, nauczyciel Józef Sowiński, emeryt Rafał Kamraj, programista Michał Klębowski, student politologii Łukasz Mączka, Koordynator projektów Andrzej Pająk, emeryt Bartosz Modzelewski, Celnik Andrzej Szczepanik, tłumacz Benedykt Banaszak, prawnik Wiesław Sowiński, inżynier Cezary Paszuk, Przedsiębiorca Marek Ozimina, emeryt Elżbieta Franaszek, studentka Aleksandra Pietraś-Dudek, prawnik ks. dr Witold Dorsz, duszpasterz i nauczyciel akademicki Eryk Kozieł, politolog Rafał Malarz, student Jakub Rosner, Student Automatyki i Robotyki Wojciech Bobrowski, inż. elektronik; informatyk Franciszek Migaszewski, menedżer mgr Adam Czaja, RZGW Kraków Karolina Kitel, politolog Maciej Duch, prawnik (absolwent UJ) Paweł Derecki, doktorant, IH UW Łukasz Mroczkowski, inzynier elektryk Janusz Kołłątaj, prawnik, księgowy Andrzej Skrzetuski, ekonomista Jolanta Góreczna-Nowak, nauczyciel Rafał Dudzik, architekt Maria Jankulowska, kustosz w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej Piotr Czekierda, politolog Ryszard Wawryniewicz, Historyk Jan Pawelec, Doktorant Instytutu Europeistyki UJ Jerzy Kruszyna, menedżer służba zdrowia Łukasz Czarnecki, informatyk Adam Pawełczyk, dr inż. PWr Wieslaw S. Hreczański, Kapitan Żeglugi Artur Szewczyk, doktorant Małgorzata Chmura, nauczyciel historii Ewa Kopczyńska, urzędnik państwowy Roman Zawadzki, psycholog Łukasz Moryń, informatyk Helena Kukurba, tłumacz Alicja Kukurba, ekonomista Wojciech Ładny, politolog mgr Wielisław Więzowski, inż. budowy dróg i lotnisk, księgowy - emeryt Leszek Kołakowski, mgr inż. budownictwa Łukasz Niedźwiecki, Student Prawa Marek Kuźmiński, pszczelarz Dorota M. Kozielska, archiwistka prof. Sławomir Szymański, naukowiec ANDRZEJ BOROWSKI, chemik, dr hab. inż. Marta Warakomska, uczennica LO Platerek Andrzej Jędrzejowski, mgr politologii, Akademia Pedagogiczna w Krakowie Marcin Sosnowski, historyk Danuta Tomalik, emerytka Krzysztof Niewiara, prawnik Anna Czyrkowska, bibliotekarz Marek Prymas, przedsiębiorca Andrzej Prokopowicz, OBYWATEL Weronika Silczuk, studentka Piotr Jagiełło, Informatyk Katarzyna Pawełczyk, architekt, Uniwersytet Wrocławski Jan Gajda, emeryt Marcin Stradowski, politolog Piotr Stawiński, broker ubezpieczeniowy Wenancjusz Zmuda, ksiądz Tomasz Wyka, biolog Katarzyna Kulińska, biofizyk Jan Tudryn, inzynier Anna Stankiewicz, filolog polski Maria Tudryn, chemik Antoni Gut, magister nauk o rodzinie Mariusz Miśta, przedsiębiorca Jacek Skibiński, przewodnik turystyczny Wojciech Zieliński, przedsiębiorca Małgorzata Niemkiewicz, nauczyciel Kazimierz Suszyński, informatyk/matematyk Borys Dyba, prawnik Daniel Michałowski, Bankowiec Monika Panfil, historyk sztuki Jan Prusiński, inz.chemik Łukasz Daniel Jerzy Wojciechowski, socjolog Dariusz Gac, oficer floty handlowej Barbara Parczyńska, archiwista Jakub Jałowiczor, dziennikarz Ewa Nerkowska, inżynier emeryt Edward Brożek, dziennikarz Grażyna Zamorska, biolog Radosław Malicki, Student Paweł Wójcik, inż.mechanik Bernadeta Budzińska, nauczyciel dr Grzegorz Wojarnik, nauczyciel akademicki Zofia Guryn, informatyk Eugeniusz Darmach, dentysta Ilona Darmach, polonista Krystyna Marchewka, inzynier Jan A. Tomaszkiewicz, lekarz Wojciech Danowski, matematyk Andrzej Strzeżek, ogrodnik/rencista Jolanta Danowska, prawnik Maria Nowak-Grębska, inż. chemik Ewa Stefańska, tłumaczka Jerzy Grębski, lekarz Mariusz Podgórski, student Jacek Jeleniewski, handlowiec Urszula Wieczorek, studentka Edward Niedźwiedź, ksiegowy Maciej Krajkowski, anglista Mariusz Błochowiak, pracownik naukowy Wojciech Król, historyk Paweł Idźkowski, technik budownictwa Piotr Bryla , emeryt Stanisław Głowinkowski, nauczyciel akademicki UAM (emeryt) Marcin Garsztka, przedsiębiorca Tadeusz Jankowicz, informatyk Marek Hryniewicz, student Kazimierz,Robert Olton, emeryt Adam Dyrko, dziennikarz Małgorzata Natkaniec, tłumacz prof. dr hab. Stefan Sokołowski, UMCS, naukowiec Henryk Rdest, technik-elektronik mgr. inż. Piotr Zajkowski, inżynier budownictwa Grzegorz Jagielski, spec. ds. markeingu / geograf Jakub Lubelski, absolwent UJ, publicysta Maria Werynska, chemik Adam Kalita, filolog Stanisław Kaźmierowski, nauczyciel-katecheta Magdalena Adamus, studentka UJ Henryk Stempin, emeryt Dariusz Mieczkowski, informatyk Tomasz Nowakowski, historyk, nauczyciel Marcin Biedka, student Jan A. Tomaszkiewicz, lekarz Monika Kluczykowska, przedsiebiorca Krzysztof Dąbkowski, inżynier telekomunikacji Zbigniew Kosowski, informatyk Andrzej Ossowski, finansista Henryk Śliwiński, inżynier mechanik Andrzej Dusiel, lekarz Przemysław Czyżewski, historyk Jan Kościelniak Dariusz Kucia, historyk sztuki, Ignatianum, Kraków, absolwent UJ Tomasz Nowak, student / informatyk Mateusz Koss, informatyk Juliusz Kajkowski, przedsiębiorca Ewa Sioma-Oświecimska, tłumacz Jolanta Zezulińska, architekt Andrzej Olszewski, inżynier, emeryt, tłumacz Michał Moczygemba, inżynier sanitarny Marcin Jakóbczyk, student Andrzej Kotyński, dr inż., nauczyciel akademicki Zofia Szabla, nauczyciel, historyk Maria Jolanta Adamska, położna Maria Boużyk, dr filozofii Bogdan Bieliński, prawnik Bartłomiej Kachniarz, prawnik Piotrek Jankowski, student prawa UJ Piotr Kurańda, politolog Andrzej Podeszfa, elektronik Jacek Kuchta, dyrektor ds. Handlu Sławomir Naszydłowski, ekonomista Paweł Musiałek, student Włodzimierz Skalik, manadżer Łukasz Duda, prawnik Barbara Skalska, studentka Bogdan Mycoń, automatyk Artur Bazak, redaktor TVP Kultura Leopold Wlazło, emeryt Bohdan Stypułkowski, emeryt Elżbieta Idkowiak, inżynier Seweryn Kowalski, inzynier budownictwa Andrzej Ciszewski, dziennikarz Anna Kraczek, nauczyciel Robert Beracz, energetyk, student Wiesława Maria Llamas, adwokat Maria Klimowicz, filolog Ilona Darmach, polonista Bartosz Światłowski, student Jolanta Klimowicz, inżynier Bartosz Światłowski Mirosław Perzyna, elektronik Bronisław Ćwik, emeryt-ekonomista Longin Gładyszewski, dr hab.-fizyk Piotr Barzyk, student UJ Konrad Dorsz, prawnik, doktorant Barbara Gładyszewska, dr fizyki Przemysław Michalewicz, aplikant notarialny Dariusz Puta, nauczyciel Piotr Marcjanek, Energetyk Andrzej Gąsior, prawnik, doktorant IPK PAT Elzbieta Żukowska-Joźwiak, mgr sztuki Julietta Rybczynska, nauczyciel akademicki Stefania Kamieniecka, dziennikarka Jarosław Kruk, urzędnik Józef Zając, bibliotekarz Anna Mętlewicz, menager Zbigniew Rębisz, absolwent UJ polonistyka Krzysztof Nieckarz, urzędnik Piotr Gołąb, doktorant UAM Dariusz Wroński, lekarz Maciej Majsak, prezes zarządu - przedsiębiorca Andrzej Śliwiński, emeryt Szymon Pitek, student UJ prof. dr hab. Bogdan Szlachta, nauczyciel akademicki Wanda Rak, urzędnik Ryszard Cacha, emeryt Hubert Janiszewski, analityk Maciej Bociański, student Wojciech Baliński, historyk, urzędnik Maciej Brachowicz, prawnik Marcin Charczenko, student Mirosław Nowiński, nauczyciel Zbigniew Kwiatek, kpt.pil.instr.B-767 emeryt dr Wojciech Warchoł, nauczyciel akademicki dr Teresa Bałuk-Ulewiczowa, tłumacz, nauczyciel akad. UJ Mariusz Kruszakin, nauczyciel Jerzy Szczotka, radny Powiatu Mogileńskiego Danuta Majsak, politolog, wykładowca UJ Henryk Śliwński, ekonomista Jerzy Blazy, inż. budowlany Adam Orzeł, absolwent UŚ Piotr Neuman, administratywista Mateusz Loose, informatyk Beata Nawrocka, nauczyciel Leszek Adamczyk, filolog Zbigniew Kruczek Michał Szweda, geograf Franciszek Jeziorski, technik mechanik , emeryt Łukasz Śmigasiewicz, przedsiębiorca Grzegorz Czerwiński, uczeń Marek Koper, technik Aleksander Kalinowski, archeolog Łukasz Bardziński, politolog Małgorzata Sztorc-Kosturek, prawnik Małgorzata Pęczek, nauczyciel geografii Dr Piotr Stępień, ph.D. biol. University of Manchester Janusz Wojcik, inz.chemik Bartosz S. Stradomski, prawnik, finansista Ewa Vignes, expert nieruchomosci Łukasz Rykalski, student Anna Korte, ekonomista Danuta Łosiewicz, inżynier, nauczyciel Kornel Skałkowski, informatyk Henryk Odelga, przedsiębiorca Artur Sajak, urzędnik Maciej Oleksy, nauczyciel Robert Gmitruczuk, doktorant WPiA UW Szymon Domek, student UMK Sławomir Winch, socjolog Henryk Gmitruczuk, rolnik Grzegorz Grabowski, informatyk Adam Stanach, student Marcin Grabowski, student Krzysztof Marczyński, prywatny przedsiębiorca Jan Kowlaski, student Andrzej Nowicki, ekonomista Elżbieta Żuchowicz, pielęgniarka Marzanna Fastyn, architekt Jakub Stolarek, student UAM Elżbieta Żuchowicz, pielęgniarka Danuta Bronikowska, emerytka Zenon Zientara, pracownik biurowy Maria Winnicka, ekonomistka-emerytka Krzysztof Borkowski, nauczyciel Andrzej Tomczyk, inż.rolnik Andrzej Dutkowski, przedsiębiorca Katarzyna Warchoł - Biedermann, nauczyciel akademicki Tomasz Szatkowski, polonista Wojciech Tylcz, menadżer Zenon Zientara, ekonomista Agnieszka Sendek, studentka Urszula Wardyńska, polonistka Ewa Skalska, nauczyciel-emeryt Leszek Lewoc, przedsiębiorca Barbara Branny, emeryt mgr. inż Waldemar Jakubik, przedsiębiorca Elzbieta Starczynska, emerytka Eugeniusz Gosiewski, przedsiębiorca Ireneusz Marciak, przedsiębiorca Kamil Zając, student Michał Zimny, przedsiębiorca Marek Russjan, student UW Stanisław Kopecki, inżynier mechanik-emeryt Marek Zieliński, publicysta, krytyk literacki Krzysztof Karnkowski, doktorant Marek Skublicki, ekonomista Wiesław Banach, nauczyciel akademicki Hanna Polecka, geolog Elżbieta Plewa, ekonomista Izabella Parowicz, absolwent SGGW Jacek Markowicz, inżynier Marek Płócienniczak, politolog, nauczyciel Eugeniusz Steinbach, inżynierImię i nazwisko: Krzysztof Chrobak, lekarz dr Piotr Wiewiór, profesor, University of Nevada Jerzy Borowy, prac.umyslowy Katarzyna Sonnenberg, doktorantka Andrzej Piotrowski, chemik Elżbieta Fokt, radca prawny Lukasz Bochenek, grad Student Université de Geneve Adam Zechenter, student Zbigniew Jastrzębowski-Hoffman, dr ha. prof.Politechniki Częstochowskiej Marcin Łaśko, student Wojciech Szczupak, inzynier ławomir Malewski, socjolog, serwis “Christianitas.pl” Adam Alberciak, emigrant dr Krzysztof Kunert, dziennkarz/wykładowca akademicki dr Zbigniew Szczepanik, geolog, przedsiębiorca Pawel Szymanski, inżynier informatyk Ewa Maciejewska, nauczucielka j polskiego z Łodzi Michał Kuczmierowski, filozof Krzysztof Ołowski, informatyk Ewa Kotulska, urzędnik Jacek Pernak, rzeczoznawca majatkow Wiesław Bieliński, referent Edward Filek, technik elektryk Janusz Uhma, redaktor Jan Zaklikowski, technik elektryk Jerzy Dąbrowski, budowlaniec Zbigniew Downar, fizyk, informatyk Andrzej Piersiak, lekarz Adam Kozlowski, student us Jozef Nowak, Lekarz medycyny Roman Jarmuszkiewicz, programator Agnieszka Hofman, prawnik Jan Stawski, mgr administracji Tadeusz Żórański, inżynier dr inż. Magdalena Szeżyńska, nauczyciel akademicki Maciej Molicki, student, dziennikarz Jacek Hentel, inżynier budowlany Katarzyna Meissner, studentka Michał Konarzewski, emeryt Mirosław Śledź, nauczyciel Kajetan Darmach, student UAM Maciej Nowak, student Katarzyna Łącka, student PWSZ Barbara Łącka, student politologii UJ Rafał Wawrzynowski, nauczyciel historii Mirosław Skotniczny, Inżynier Projektu Lesław Malicki, nauczyciel historii Bohdan Stypułkowski, emerytAntonina Piwowarczyk, emerytka Dr hab. Jacek Bartyzel, prof. UMK Elżbieta Lisiecka, przedsiębiorca Paweł Kutrowski, redaktor naczelny Gazety Sulechowskiej, mgr politologii UJ Marta Kitowska, student Marek Adamczyk, prawnik Mariusz Trębicki, menedżer Jerzy Mirgos, programista Dominika Piec, studentka WPiA UŚ, WFil UŚ Anna Sikorska, prawnik Michał Opolski, nauczyciel Kornel Kot, licealista z I LO w Pabianicach Tomasz Dabrowski, lekarz Joanna Uba, nauczyciel, tłumacz Krzysztof Joński, nauczyciel Jerzy Suchowierski, inżynier elektronik Wiktor Serafin, nauczyciel Zygmunt Salwa, celnik Piotr Zdunek, inżynier elektronik Ewa Zając, historyk Filip Mazurczak, student Adam Piątek, inżynier górnik Iga Hollek, fizyk Aleksandra Pęciak, studentka politologii Michał Knura, student dziennikarstwa i komunikacji społecznej PAT Maria Dzięcioł, bibliotekarz Piotr Szpądrowski, matematyk dr inż. Adam Jednoróg, nauczyciel akademicki Urszula Vriesema, teolog Aleksander Matwiejszyn, inżynier Adam Gryman, archiwista Jozef Zajac, bibliotekarz, Harvard Univ. Sławomir Pęczek, inż.elektronik, grafik komputerowy Wojciech Słomczyński, matematyk, prof. UJ Andrzej Smoliński, rencista prof. dr hab. Kazimierz Łątka, fizyk w UJ Tomasz Kasprzyk, inżynier Piotr Szypuła, student prawa Jerzy Bogdziewicz, inżynier Stanisław Markowski, artysta fotografik Łukasz Kaczyński, student Zbigniew Machynia, inżynier mechanik Jan Buszta, nauczyciel Jan Kozlowski, nauczyciel Anna Wroniszewska, pracownik biurowy Dorota Ostrowska, nauczyciel Danuta Wroniszewska, doradca ds. ubezpieczeń Wiesław Banach, nauczyciel akademicki Aurelia Nowicka, dr hab., prof. UAM Gustaw Poleszak, student Alina Gurbisz, była studentka UJ Agnieszka Piątek, ekonomista Zbigniew Herman, lekarz Andrzej Dusiel, lekarz dr Tadeusz Trzaska, emeryt Agnieszka Hofman, prawnik Justyna Karaś, studentka Waldemar Żyszkiewicz, dziennikarz, scenarzysta Alina Sikorska, muzykolog Sylwester Bartczak, przedsiębiorca Czesław Chraboł, budowlaniec Jan Klimek, rzemieślnik Zbigniew Jaremicz, inżynier dr Piotr Stankiewicz, socjolog Tomasz Gawin, prawnik, przedsiębiorca Robert Mężyk, student Jerzy Suchowierski, inż. elektronik Bogdan Rudzki, emeryt Józef Jan Żyła, inżynier projektant Czesław Chraboł, budowlaniec Anna Jadczyk, fizyk, emeryt Edward Gajda, inżynier Ryszard Lewandowski, emeryt Jolanta Uatowska, nauczyciel Antonina Filip, emerytka Stefan Jopek, student Marian Chojnacki, socjolog, nauczyciel akademicki Jakub Hamrol, polonista Danuta Majsak, wykładowca UJ Maciej Majsak, przedsiębiorca, prezes zarządu Zbigniew Rdzany, nauczyciel akademicki Róża Włostowska, pielęgniarka Marek Balcerzak, uczeń LO mgr Mieczyslaw M Dutkowski, wiceprezes ds polskich, Kongres Polonii Amerykanskiej Poludniowej Kalifornii Władysław M. Kaczmarski, lekarz Jadwiga Chmielowska, dziennikarz Paulina Bednarz-Luczewska, socjolog Łukasz Dobrzyński, student uj Przemysław Wilkiewicz, student Mariusz Herzyk, student prawa Piotr Flugel, student Czeslaw Chrabol, budowlaniec Reguina Stykała, nauczyciel Julian Fercz, bibliotekarz Jędrzej Spieszalski, ekonomista Romuald Huszcza, prof. UJ i UW Dorota Wisz, nauczyciel Marita Klemczak, politolog Marek Marszałek, student Dominika Piec, studentka WPiA UŚ, WFil UŚ Jerzy Rutkowski, przedsiębiorca Anna Opolska, studentka Waldemar Sobkowicz, ciastkarz Ryszard Zeitz, technik mechanik Piotr Stachurski, dr inż. arch., Politechnika Śląska Łukasz Wiatrak, student Jerzy Matuła, inż. transportu dr hab. Ewa Siemieniec-Gołaś, prof UJ, filolog Wojciech Słomczyński, matematyk, prof. UJ Patryk Jaki, radny m. Opola Tadeusz Rawa, dziennikarz Katarzyna Kądziela, księgowa Czesław Chraboł, OBYWATEL Paweł Derendarz, student Tomasz M. Stojecki, absolwent UŁ w Łodzi urzędnik samorządowy Dariusz Datczuk, stolarz Andrzej Kozicki, inżynier budowy okrętów Sara Neneman, studentka PWr dr Jan Snopko, historyk Damian Saleta, strażak Alicja Kozicka, architekt Grzegorz Nawrocki, student Piotr Czernecki, inżynier mechanik Janusz Gołaś, prof. dr hab., chemik, AGH Zbigniew Dura, student Tadeusz Cichon, ksiadz Jerzy Kowalski, prof. dr hab. inż. -emeryt Justyna Karaś, studentka filologii Jacek Iwanicki, student medycyny UJ Janusz Bartlewski, inżynier Justyna Majchrowicz, socjolog dr hab. prof. US Marek Andrzejewski, prawnik Elżbieta Jarecka, lekarz Âgnieszka Bieniek-Wolska, dziennikarz (Niemcy) Zygmunt Przybyłowski, mgr inż.mechanik Edward Szubstarski, mgr.Inżynier-technolog Jan Nowosielski, emeryt Bogumił Kaczyński, emeryt Danuta Łosiewicz, inżynier, nauczyciel Robert Szafron, student dr Krystyna Morzyk, nauczyciel akademicki dr Jerzy Bukowski, pracownik naukowy Karol Jasiński, student Michał Knura, student dziennikarstwa i komunikacji społecznej PAT Tomasz Pugacewicz, doktorant Anna Banaszkiewicz, nauczyciel Jerzy Suchowierski, inż. elektronik prof.zw.dr hab.Krzysztof Dybciak, nauczyciel akademicki Władysław Szczepkowski, radca prawny prof.zw.dr hab.Krzysztof Dybciak, nauczyciel akademicki Marek Szypcio, przedsiębiorca Wojciech Jakóbik, student Łukasz Zawiślak, wolny Rajmund Roman Niwiński, specjalista psychoterapii uzależnień Sławomir ADAMIEC, były Dyr. Dep. Współpracy Międzynarodowej w MEN Janusz Sternik, nauczyciel Elżbieta Morawiec, krytyk teatralny Jacek Elgas, politolog Joanna Górska, studentka Marcel Przygoda, student UŚ Jan Sięka, student UJ Piotr Rapkowski, student Małgorzata Możdżeń, matka Janusz Możdżeń, plastyk Jan Skała-Dorywczy, profesor KUL Andrew Beniger, pisarz, dziennikarz polonijny Daria Sadowska, studentka UŚ Jarosław Kubicki, handlowiec Bartłomiej Sadowski, nauczyciel Paweł Jaworski, student Jarosław Kopciński, nauczyciel Marta Mossakowska, socjolog Robert Żuchowicz, handlowiec Kazimierz Czoch, inżynier Marcin Sychowski, radca prawny Szymon Kaczmarzyk, historyk-archiwista Krzysztof Grzelczyk, politolog Małgorzata Górska-Lenartowicz, nauczyciel Jerzy Wojewoda, pracownik naukowy Adam Leśniewski, inżynier Zbigniew Gawroński, rzemieślnik Mariusz Pawłowski, inż. elektronik Krzysztof Dybciak, prof. zw. dr habil. Przemysław Samolewski, lekarz Katarzyna Dybciak, filolog Wanda Sitkiewicz, nauczyciel Marian Majcher, inżynier-nauczyciel Piotr Cetnarski, Chicago Lech Janiszewski, inżynier Kamil Frączkiewicz, student Magdalena Lubelska, nauczyciel akademicki UJ (dr) Katarzyna Dybciak, filolog Marek Skublicki, ekonomista Janusz Borgosz, specjalista od zarządzania zasobami ludzkimi dr inż. arch. Michał Domińczak, architekt Maciej Guzdraj, student Czesław Lipka, emeryt Łukasz Warakomski, manager Eugeniusz Darmach, dentysta Sonia Jakimczyk, studentka UW Zbigniew Gorski, lekarz Marek Michno, nauczyciel historii Cezary Filipowicz, przedsiębiorca Agnieszka Jarmuszkiewicz, wykadowca Lidia Sokolowska-Cybart, prawnik-lingwista Witold Korona, geolog Adam Nalepa, kosztorysant Maria Geniusz, emerytowana ekonomistka Tomasz Klech, urzędnik państwowy Krzysztof Felis, finansista Stanislaw Skakuj, przedsiębiorca Opole Małgorzata Kamińska, plastyk Michał Ciechowski, Forum Młodych PiS Kraków Tadeusz Wojteczko, inżynier geodeta Ryszrd Majdzik, czł.Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność-80" Tomasz Tomczak, inżynier Agata Mincha, pracownik adminsitracji publicznej Mieczysław Rudnicki, emeryt Wojciech Wojkowski, inżynier Marek Lizakowski, rencista Adam Przychoda, inż. dróg, ulic i lotnisk Paweł Woźniak, socjolog, ekonomista Michał Chlipała, prawnik, historyk Ireneusz Benikas, radca prawny Arkadiusz Kowalski, administrator nieruchomości Adrianna Garnik, studentka Marcin Smolski, prawnik Michał Firlej, programista Bozena Krenek, Austria, tłumacz przysięgły Barbara Nowak, nauczyciel historii Marek Martynowski, ekonomista Przemysław Oleszek, kier. ds. logistyki Sylwester Jurkowski, mgr inż. Grzegorz Wierzchołowski, dziennikarz "Gazety Polskiej" Marek Czekajło, pracownik administracyjny Włodzimierz Knast, elektronik Jarosław Ostrowski, inżynier Józef Lesiak, emeryt Ryszard Macura, nauczyciel Tomasz Stęplowski, student Roman Nakoneczny, emeryt Henryk Kotarski, historyk Andrzej Sołtysik, zwykły inżynier dr inż. Wiesław Abraham, elektronik Romuald Huszcza, prof. UJ i UW, nauczyciel akademicki Joanna Golkowska, lekarz wet. Hubert Harańczyk, dr hab. fizyk UJ Kazimierz Marczyk, technik mechanik Jan Lizik, filozof Jan Prusiński, inz.chemik Robert Modlinski, specjalista d/s nanotechnologii Jarosław Szarek, historyk Stanisław Guć, oficer mech./Żegl.Morsk/ Joanna Wieliczka-Szarek, historyk Waldemar Kawiński, emeryt Adam Przybyslawski, informatyk Katarzyna Kwiatkowska, nauczyciel(emeryt) Agnieszka Jarmuszkiewicz, wykadowca Marek Sperka, inżynier rolnik AR Kraków dr Marek Dietl, ekonomista Stanislaw Kruszynski, diakon staly Agata Czamara, anglista Roman Kruk, zarządca nieruchomości Tomasz Warchoł, student UJ Marcin Balicki, prawnik Piotr Czarnecki, naukowiec Jacek Antoszek, socjolog Krzysztof Bukowski, teolog Kamila Skibińska, sekretarka Michał Masłowiec, etnolog Ewa Milewska, nauczyciel Janusz Janowski, artysta malarz Krzysztof Tenerowicz, prawnik Krzysztof Stec, inżynier Zygmunt Chmielowiec, poligraf Zbigniew Panek, robotnik Patryk Wild, architekt Beata Rogowska, studentka UW Żaneta Owczarek, księgowa Andrzej Dajewski, informatyk Janusz Krupa, marketing Adam Synowiec, urzędnik samorządowy Elżbieta Gozdek, manager Rafał Betcher, lkarz Dariusz Tomtas, nauczyciel Marcin Rosołowski, specjalista ds. PR Waldemar Mroz, emeryt Daniel Bieszczad, prawnik Marianna Dolińska, księgowa Konrad Wozikowski, student Piotr Gotkowski, malarz Marcin Parzyński, adwokat Henryk Nowacki, psycholog Paweł Piekarczyk, matematyk Jarosław Cichocki, fizyk, analityk systemów komputerowych Janusz Truszkowski, emeryt Tomasz Osowski, nauczyciel Piotr Zarębski, reżyser filmowy Robert Markowski, specjalista ds. logistyki i magazynowania Dariusz Kołodziejczyk, prawnik, Przewodniczący Rady Miasta Otwocka Marek Gutowski, emeryt Ryszard Mróz, aktor Radoslaw Jacek Gutowski, handlowiec Pawel Niemkiewicz, socjolog uj Jerzy Ostromecki, nauczyciel Ryszard Bocian, prawnik Janusz Hyla, urzędnik Maria Ossowska, księgowa Edward Szubstarski mgr inż., prywatny przedsiębiorca Ewa Siwińska, pedagog Bartosz Zwolicki, politolog Józef Siwiński, rencista Janusz Urban, przedsiębiorca Leszek Loose, urzędnik - Hel Artur Urbański, handlowiec dr Mirosław Makowski, teolog ksiądz Lidia Skubik, nauczyciel Józef Szcząchor, inżynier elektronik Zbigniew Pala, geograf Marcin Zieliński, Student Sławomir Jaworski, handlowiec Andrzej Bacz, lekarz Monika Mazanek-Mościcka, lekarz Krzysztof Mościcki, tłumacz Ewa Mikołajczyk, księgowa Monika Rejt, przedsiębiorca Jerzy Larsen, radca prawny Jan Czempas, nauczyciel akdemicki, Akademia Ekonomiczna w Katowicach Andrzej Litwiniak, emeryt- elektronik Ewa Litwiniak, redaktor Marek Czekajło, socjolog, pracownik admistracji Robert Zamajski, inżynier Małgorzata Chmielecka-Gumoś, tłumacz Jadwiga Matuszczak, Doradca Podatkowy Karolina Ćwik, studentka Piotr Miodoński, emeryt-rencista (inżynier) Michał Janowski, ekonomista Jolanta Grzelczyk, politolog Mariusz Węgrzyn, filozof społeczny, politolog Krystyna Reiter, emeryt Jan Kultys, ekonomista Adrian Kuszpit, student Grzegorz Kida, psycholog, asystent naukowo-dydaktyczny Michał Podolecki, mgr inż. budownictwa Emilia Fijałkowska-Kapturska, nauczyciel Bartłomiej Mercik, inżynier Stanisław Głogowski, inżynier Artur Przelaskowski, prof PW Tadeusz Stasiak, student prawa, UŚ Rafał Kobylański, poligraf Przemysław Gintrowski, kompozytor, pieśniarz Piotr Gaglik, prawnik, wykładowca akademicki Andrzej Smoliński, rencista Anna Lehman, em.naucz. Lech Kaziemierz Lewandowski, dziennikarz Antoni Hiero, lekarz Marcin Wierzbicki, przedsiębiorca Radosław Krupka, inżynier Kazimierz Korab, socjolog Sebastian Godlewski, informatyk Bartłomiej Szczepanek, student UWr Mieczysław Woźny, redaktor SFR Adam Borda, inżynier metalurg Tadeusz Zachara, dr nauk leśnych Andrzej Śledź, prawnik Anna Opolska, studentka UŚ Jacek Ojrzyński, dr historii Paweł Kowal, student UJ Marek Witold Wojciechowski, psycholog biznesu Bartłomiej Wrzesiński, student Ewa Tomaszewska, dyrektor zarzadzajacy Piotr Klepaczko, adwokat Włodzimierz Kuśmierczyk, przedsiębiorca Janusz Batko, absolwent UJ Adam Popławski, doktoranr UKSW Grzegorz Diłanian, nauczyciel religii, filozof Izabela Naruszewicz, biolog Michal Olejniczak, art.muzyk Bogdan Wróbel, lekarz Mieczysława Sygnatowicz, emerytka Damian Jóźwiak, energetyk Stefan Sygnatowicz, radca prawny Piotr Spyra, pracownik samorządowy Stefan Konarski, senator IV kadencji Ryszard Brodziński, naucyzciel Barbara Kowalewska, inżynier, emeryt Katarzyna Piasecka, prawnik Marcin Kulka, informatyk/matematyk Jan Sobczyk, prof fizyki UWr Bożena Lewczuk, pracownik biurowy Janusz Stasiak, tech.chemik-emeryt Marek Lizakowski, rencista dr hab Jan Błęcki, prof.CV Barbara Staniewska-Rolka, nauczyciel Roman Wilkosz-Majewicz, inżynier automatyk Mirosława Szubstarska, farmaceuta Bożena Puta, bibliotekarz Anna Majczak, pracownik administracyjny Mateusz Kaczmarski, lekarz Roman Wilkosz-Majewicz, inżynier automatyk Jacek Sacha, nauczyciel Wiesław Smoliński, mgr ekonomii Jacek Trznadel, pisarz profesor Jacek Owczarek, student Michał Zawadzki, biotechnolog Michal Pfanhauser, inzynier Ewa Poznańska, inżynier Elżbieta WACH, urzędnik Paweł Szwedziński, absolwent UJ, prawnik Leszek Nowak, inżynier Bernard Nowak, ekonomista Marek Bulzacki, jubiler Antoni Barcikowski, prawnik Piotr Lisiewicz, dziennikarz Pawel Pabjas, handlowiec Marek Zarządzki, radca prawny Krzysztof Trzeskowski, elektromechanik Stanisław Donarski, maszynista Jerzy Piotrowski, elektronik Daniel Płatek, socjolog Ireneusz Kocjan, emeryt Grzegorz Słowiński, prawnik Heniek Szatoń, programista Krzysztof Grodecki, inżynier Krzysztof Guraj, inżynier Henryk Śliwiński, emeryt Anna Chojnowska, biolog Grzegorz Lipka, dziennikarz Damian Pietrzyk, student prawa UW Elzbieta Pawlowski, prawnik Piotr Michał Morawiecki, socjolog Marek Naczk, mechanik Danuta Bielecka, ekonomista Waldemar Bielecki, inż. mechanik Henryk Olbrycht, zaoceaniczny marzyciel dr Rafał Bukowski, weterynarz, UWM Łukasz Figas, student UŚ Tomasz Morawski, brak Agnieszka Bielecka, prawnik dr inż. Jarosław Laskowski, chemik Marian Stasicki, emeryt Pulina Bąk, przedsiębiorca Boguslaw Chrupcała, rencista Grzegorz Messerszmidt, Przedsiębiorca Paweł Dąbek, handlowiec Paul Sosnicki, inzynier Mariusz Gramowski, architekt Alina Olbrycht, ekonomista Rafał Kula, inżynier Bogdan Markiewicz, mgr inż. telekomunikacji Agnieszka Pyrzyńska, nauczyciel akademicki Alina Blicharczyk, emerytka Leszek Galos, tokarz Teresa Holik, ekonomista Paweł Sala, student politologii Franciszek Szwed, emeryt PKP Dagmara KAŹMIERCZAK, przedsiębiorca Aleksander Obodyński, antykwariusz Marianna Żabińska, ekonomista Anna Stachura, prawnik Sykstus Szajda, trener tenisa ziemnego Dariusz Jęda, konsultant Grażyna Koruba, nauczyciel Andrzej Ligorowski, elektronik Wojciech Drzewiński, dyrektor szkoly Zbigniew Kokosiński, dr inż., PK Lesław Wąsacz, inż.elektronik Zbigniew Staniszewski, tokarz Anna Staniszewska, technik Roman Skolik, prywatny przedsiębiorca Franciszek Kos, inżynier Andrzej Kaszuba, grafik Roman Kijowski, religioznawca, absolwent UJ Antoni Garbaciok, emeryt Magdalena Krakowska, studentka Barbara Kalota, ekonomistka - emerytka Stanisław Górski, lekarz Kazimierz Nowicki, mgr inz. Jerzy Kasprzyk, automatyk, dr hab. inż. Maria Beliczynska, agentka nieruchomosci Piotr Białooki, entomolog Anna Kusina, inżynier Wojciech Misztal, dr Sławomir Wojciech Kurek, Służba Celna/ filozof Wojciech Medycki, doc. dr hab. fizyk Anna Mentek, architekt Wlodzimierz Stefanski, przedsiebiorca Jan Sajdak, adwokat Wojciech Gepner, automatyk Michał Mroskowiak, student Szymon Brewczyński, handlowiec Andrzej Białek, przedsiębiorca Bartosz Kęciek, student prawa UJ Marcin Kubiak, nauczyciel Eligiusz Grzywacz, mgr inż./ emeryt Sebastian Dominik Kęciek, uczeń Jerzy Lenartowicz, przewodniczący Klubu Puławskiego GP Stanisław Kosz, nauczyciel akademicki Elwira Fit, inżynier Tamara Cieśla, nauczycielka,absolwentka UJ Stefan Karpiński, inż. mechanik Jarosław Panek, naukowiec Marek Zbytek, masazysta Jacek Zieliński, Prezes Zarządu SAPERE AUSO Małopolskiej Fundacji Stypendialnej Krystian Konik, ekonomista Lech Lepka, ekonomista - rencista Elzbieta Konopinska, inzynier elektryk Jan Bachrij, inż.rolnik Ryszard Karaś, menedżer Jerzy Kopczynski, gornik Tomasz Wójcikiewicz, logistyk Błażej Kusztelski, redaktor Danuta Wojnarowicz, nauczycielka Walenty A.Wojnarowicz, lekarz Paweł Warzec, fizjoterapeuta Bartłomiej Antosik, budowlaniec Marek Rybczynski, inzynier geodeta Bernard Szczepaniak, filozof dr. med. Ryszard Dudek, specjalista nefrolog Małgorzata Szczepaniak, politolog Zofia Gepner, mgr.inż.zootechnik Herbert Brzoska, elektroenergetyk Lucja Laudańska, emerytka Tomasz Kłys, dr hab., prof. UŁ Anna Laudańska, księgowa Franciszek Gajek, ekonomista Jadwiga Wach, księgowa Łukasz Wach, własna działalność Marek Bugajski, muzyk Witold Gogół, emerytowany nauczyciel Adam Krzewski, inż. ogrodnik Barbara Krzewska, nauczycielka Paweł Piech, inżynier Julian Polański mgr inż.PW, inż.mech. Urszula Zamarło, nauczyciel Tomasz Gontarz, student WPiA UW Jarosław Lesiecki, konstruktor Andrzej Kurach, pracownik IT Tomasz Kopyś, dziennikarz Dariusz Leleno, Zarządca Ochroną Osób I Mienia Zbigniew Pokrzywnicki, urzędnik Mariusz Majewski, inżynier mechanik Hieronim Kowalski, inzynier Tomasz Lenczewski, prawnik kanonista, genealog Hanna Sikorska, dziennikarz Henryk Denejko, inzynier Jerzy Lesiński, historyk, emeryt Janusz Tobolewski, ekonomista Kazimierz Wysocki, nauczyciel Jolanta Mechelewska, administrator Marzena Peryt, lekarz Lech Jędrzejczak, przedsiębiorca Sławomir Bartoszewski, biolog Paweł Poliszewski, nauczyciel Robert Warwas, politolog Elżbieta Kupczyk, nauczyciel akademicki Maria Dulska, emerytka Ewa Karpińska, ekonomistka Marian J.Cimiengo, emeryt Ewa Maciejewska, nauczyciel Henryk Włodarczyk, emeryt Jerzy Gieysztor, promotor Ruchu obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych Mieczysław Remuszko, polonista Cyprian Zamojcin, budowlaniec Jerzy Stolfa, inżynier, elektryk automatyk, emeryt Wojciech Blonski, lekarz Mateusz Prendota, śpiewak, student Łukasz Kaczmarek, informatyk Jan Smuga, elektronik Teresa Stielow, nauczyciel Maria Cendrowska-Smuga, nauczycielka Barbara Madajczyk-Krasowska, dziennikarz Cezary Nobis, inżynier Tomasz Krawczyk, student UW, asystent naukowy Maciej Sękowski, informatyk Zbigniew Warda, emeryt Amelia Graszka, uczennica Tomasz Włodlowski, dziennikarz, historyk Beata Ferenc, księgowa Paweł Ferenc, inżynier Andrzej Buczkowski, emeryt Waldemar Zielonka, technik Małgosia Ferenc, studentka Jerzy Goljasz, inżynier elektronik Miroslaw Bronskiewicz, elektromechanik Jadwiga Zielonka, fryzjerka Jozef Drewniok, filozof Jan Domaradzki, socjolog Paweł Kulka, ekonomista Cezary Bzdyla, pielęgniarz Jarosław Fall, informatyk Artur Sadowski, lekarz Michał Cieciórski, ekonomista Stanislaw Mirowski, inżynier Małgorzata Surówka, rencistka Anna Surówka, doktor prawa Jerzy Kowalski, profesor nauk technicznych, emeryt Miron Kwiatkowski, student Marek Cieszyński, przedsiębiorca Teresa Matuszyńska-Marczak, radca prawny Bronisław Larek, energetyk Marek Kowalski, emeryt Krzysztof Rek, student prawa Halina Głowacka, inżynier, nauczyciel Dorota Gołębiewska, koordynator projektów społecznych Jan Stankiewicz, ekonomista Łukasz Warzecha, publicysta Jakub Dąbrowski, doktorant UAM Krzysztof Bienias, inżynier elektryk Erwin Kruk, pisarz Andrzej Mazur, nauczyciel akademicki Marek Wilk, nauczyciel Janusz Urbaniak, emeryt Rafał Napierała, student Zygmunt Kwiatkowski, inzynier elektryk Daniel Krawczyk, student Marek Miałkowski, inżynier Krzysztof Lipiec, ekonomista Jerzy Socała, inżynier Paweł Kruszyn, pilot Mariola Rózga, emerytka Wojciech Rózga, technik mechanik Andrzej Polkowski, kontroler techniczny pojadów szynowych Bartosz Kapuściak, historyk Arkadiusz Kopczyk, radca prawny Wojciech Dopierała, energetyk Kazimierz Szabłowski, inżynier Ewa Fijał, nauczyciel Jerzy Malinowski, nauczyciel Krystyna Muracka, dziennikarka Anna Warot, politolog Jan Korbut, urzędnik Marek Jędrzejewski, urzędnik Piotr Wójcicki, informatyk Łukasz Łaczmański, biolog molekularny Maciej Romanow, politolog, menedżer Lech Morawski, prawnik Bohdan Diaków, politolog Sławomir Fal, politolog Czesław Hoc, lekarz, poseł na Sejm Leszek Zabłocki, Automatyk-Elektronik Bogdan Orzeszkowski, bibliotekarz Helena Klimczuk, studentka Wojciech Guzek, inżynier Jerzy Sałaciński, ekonomista Stanisław Lis, politolog Marek J. Zwierzyński, menedżer Zdzisław Mrówka, emeryt Adam P. Krzewski, student Danuta Gogolińska, studentka Jacek Stachyra, technik Zbigniew Polański, dr hab., UJ Piotr Styczyński, urzędnik Witold Chodyń, inżynier dr Janusz Wisłowski, biegły rewident Kacper Barański, student Maciej Serda, chemik Dariusz Reluga, technik mechanik i niedokończony student Piotr Szyszka, teolog, pracownik samorządowy Brunon Podlacha, student Barbara Duda, fitopatolog Janusz Kędzierski, inżynier mechanik dr inż.Witold Modliński, konsultant Łukasz Daros, student Zbigniew Paleczny, inżynier - inż.środowiska PK Marek Mumot, mech.rol. Marek Bugajski, muzyk Krzysztof Kłopotowski, publicysta Piotr Medoń, fizyk Hubert Blaszczyk, prawnik Bolesław Kruszewski, mgr inż. mech. Andrzej Buliński, emeryt Wojciech Grochulski, nauczyciel Jacek Gałka, nauczyciel historii Leszek Olechnowicz, marketing Halina Grzelak, matematyk Stella Łapińska, przedsiębiorca , psycholog Czesław Bigaj, inżynier mechanik Agnieszka Urbanowska, studentka UJ Mariusz Paszkot, lekarz Danuta Chmielowiec, emerytka Arkadiusz Jabłoński, koordynator projektu Łukasz Skublicki mgr inż., nauczyciel Waldemar Gacek, konsultant zarządzający Władysław Zapalski, inżynier Krzysztof Durkalec, mgr administracji Hanna Cicholska, nauczyciel Paweł Warzec, fizjoterapeuta Antoni Kuraszko, emeryt Marta Derek, student Paweł Szeliga, kulturoznawca, student filozofii UJ Piotr Nowak, historyk Sławomir Kamiński, konstruktor elektronik Marek Niewiński, inżynier Maciej Korkuć, historyk Alicja Dołowska, dziennikarz Andrzej Bubek, mgr zarzadzania audytor Mirosław Grodner, elektronik Teresa Gierszewska, nauczyciel akademicki Grzegorz Nowacki, student Wojciech Herman, student medycyny Cezary Bierzniewski, przedsiębiorca Marcin Rutkowski, matematyk Elżbieta Wiśniewska, programista Julian Piotrowski, inżynier Alicja Kijowska, filolog, absolwentka UJ Stanisław Czuszel, pracownik dr Marcin Skowron, OFAI, Austria Robert Krawczyk, programista Elżbieta Kupczyk, profesor UJK Jarosław Gracka, pracownik banku Janusz Kaznowski, inżynier Krzysztof Marcol, politolog Marek Girulski, redaktor Łukasz Bałecki, spedycja/handel dr Daniel Wicenty, socjolog Leszek Zabłocki, automatyk-elektronik Jan Sołek, menedżer Marek Kosior, przedsiębiorca Jan Józef Kasprzyk, samorządowiec Bartłomiej Pikulski, przedsiębiorca Mirosław Chmielewski, student Krystyna Kostka, księgowa Lesław Kostka, architekt Wanda Iskra, rencistka Karolina Fatyga, tłumacz Andrzej Wojciechowski, rolnik Mariusz Mrozowicz, grafik, student UJ Tomasz Mielke, radca prawny Jolanta Sitek, radca prawny Wojciech Borodzicz-Smoliński, Partia Demokratyczna Marek Nowiński, filozof, tłumacz Zyta Grudnik, tlumacz Krystyna Niewiadomska, naukowiec Andrzej Nowicki, dziennikarz, ekonomista Hanna Polecka, geolog Tomasz Paszewski, politolog Łukasz Zych, student UJ Zygmunt Frycz, prawnik Ireneusz Pogocki, urzędnik Aneta Walasek, student Jacek Dusza, nauczyciel Józef Jodkowski, lekarz Krzysztof Janasz, pracownik naukowo-dydatkyczny Marcin Poniewierka, student Halina Wojciechowska, emerytka Tomasz Jarmużek, nauczyciel Piotr Czernecki, inżynier mechanik Leokadia Bielska, przedsiębiorca dr Wiesław Smagowicz, biofizyk Jozef Dyczkowski, inzynier dr hab. Grzegorz Łysik, nauczyciel akademicki Marek Laskowski, mgr ekonomii Bogdan Ścibut, menedżer Zuzanna Dawidowicz, wydawca Anna Sycz, bibliotekarka Bożena Miśta, ekonomista-emeryt Beata Kalinowska, mgr inż. rolnik Radna Rady Powiatu w Ostrołęce Piotr Rosa, technik Paweł Stasiuk, student Grażyna Dyksińska-Rogalska, filolog, tłumacz Dorian Sierszecki, student AGH Maria Keyha, em. nauczyciel Andrzej Keyha, bibliotekarz,tłumacz Jakub Sikorski, student Jacek Otlewski, nauczyciel akademicki, prof. dr hab. UWr Nikodem Rachoń, nauczyciel akademicki dr Elżbieta Masiak, nauczyciel akademicki Eryk Laskowski, pracownika naukowy Małgorzata Krępska, studentka prawa Piotr Żylis, menedżer Jerzy Trammer, geolog, nauczyciel akademicki Marek Nagnajewicz, geograf Piotr Podgórski, handlowiec Maciej Olszewski, mgr Bozena Mrozek, pielegniarka Jacek Świerkocki, dyrektor G-2 Żory, radny Sejmiku Śląskiego Ryszard S.Szejner, logistyk Jacek Imielski, urzędnik Janusz Kolodziej, lingwista-antropolog,Oxbridge Natasza Demińska, kulturoznawca Janina Hera-Asłanowicz, historyk teatru Andrzej Asłanowicz, lekarz Andrzej Snopek, pracownik fizyczny Paweł Kucharski, technik mechanik Joanna Pałka, historyk sztuki Joanna Wróbel, student AGH Łukasz Kubacki, prawnik Mirosław Puc, dr inż. Adam Kućmierczyk, inżynier Franciszek Kos, inżynier Ewa Markiewicz, ekonomistka Henryk Rak, emeryt Paweł Warchał, historyk sztuki Zdzisław Strojec, mgr inż. emeryt Dorota Radecka, bibliotekoznawca Barbara Hrynkiewicz - Długosz, emerytka Elzbieta Szczerba, muzyk - reżyser nagrań Kalina Zalewska, teatrolog Barbara Łącka, student UJ politologii Danuta Peryt, mikropaleontolog Piotr Krol, prawnik Adam Socha, dziennikarz Pawel Stankiewicz, genetyk Jan Stefanowicz, mgr inż. Rafal Slaski, menadżer Alfred Sobczak, b.v-ceprzew. ZR NSZZ Edward Cieśla, mechanik wachtowy Helena Cieśla, rencista Małgorzata Machnacz, tłumacz Lidia Rodak, doktorant Anna Blonska, lekarz Witold Nowacki, muzyk Jerzy Polaczek, emeryt Beata Jakimiuk, nauczyciel Marta Święcicka, inz.chem. Tomasz Studziński, student Golas Krzysztof, mechanik okretowy Wanda Jagieluk, dekoratorka Wiesław Waszkiewicz, rencista Maria Dzielska, prof. dr hab. Jozef Drewniok, filozof, absolwent UJ Małgorzata Bonk, nauczyciel Mirosław Smoleński, automatyk Saturnina Smoleńska, emerytka Wiesław Smoleński, emeryt Anna Sobocinska, fotograf Alicja Myszka, emerytka Marian Myszka, archeolog Karol Lasocki, inż. elektronik Wiesław Biedroń, bibliotekarz Irena Chmielecka, ekonomista (emerytka) Julita Biedroń, mgr pedagogiki UJ Daria Król, studentka Stanisław Skomra, lekarz Małgorzata Chmielecka-Gumoś, tłumacz Krystyna Waszkiewicz, emerytka Irena Batorska, technolog Marek Jaworski, pracownik naukowy Jan Podmaski, leśnik Krzysztof Pilecki, historyk Dawid Haśnik, student Jan Gierak, biolog Elzbieta Rozanska, inzynier budownictwa W. A. Majkowski, informatyk Krzysztof Rendzionek, inżynier budowlany Janina Kokoszka-Paszkot, lekarz Łukasz Metzner, przedsiębiorca Barbara Świnarska, pedagog Tomasz Komor, student Bogumił Zaczyk, Ogólnopolski Ruch Narodowy na Śląsku Andrzej Bukowski, tech. mechanik Rafał Jewuła, student Jan Mazur, mgr inż. fizyk Waldemar Zielonka, tech.mech. Krystyna Bernat, nauczyciel Janusz Latowski, urzędnik Aleksander Tokarski, emeryt SW Irena Kopta, księgowa Władysław Urbański, inżynier elektryk prof. dr hab. Ewa Borkowska, Uniwersytet Śląski dr Stefania Lubańska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA