fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 26 listopada 2008

[b]FINANSE PUBLICZNE[/b]
- zmienione 10 listopada rozporządzenie Rady Ministrów o decyzjach dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=290580](DzU nr 207, poz. 1296[/link])
[b]EWIDENCJA, MELDUNKI, DOWODY[/b]
- Rada Ministrów określiła wysokość opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL oraz sposób wnoszenia tych opłat ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=290570]DzU nr 207, poz. 1298[/link])
[b]BIBLIOTEKARZE[/b]
- rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów bibliotekarskich ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=290585]DzU nr 207, poz. 1303[/link])
[b]STATUTY[/b]
- od 25 listopada obowiązuje zmieniony statut Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=290482]MP nr 89, poz. 777[/link])
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA