fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Gmina policzy wydatki na świadczenia

Co kwartał samorządy podsumują w sprawozdaniu funkcjonowanie Funduszu Alimentacyjnego
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało wzory sprawozdań dla gmin i urzędów marszałkowskich, które będą musiały od października br. składać takie raporty w związku z wypłatami świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.Gminy będą podawały w nich m.in. wysokość planowanej i przekazanej dotacji na pomoc z funduszu, liczbę i kwoty wypłaconych świadczeń, kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych, należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.Ponadto umieszczą informacje dotyczące wydawanych decyzji, rodzin i osób pobierających wsparcie z FA oraz dłużników alimentacyjnych, a także liczby pracowników zajmujących się obsługą funduszu. Wskażą też działania podejmowane w celu poprawienia ściągalności należności alimentacyjnych.Sprawozdania te gminy będą składały wojewodzie (dokument ma być przesyłany w formie elektronicznej) do 15. dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału. Z kolei wojewoda będzie kierował zbiorcze inform...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA