fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kiedy firma może złożyć odwołanie

Aby wykonawca mógł liczyć na rozpoznanie odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą, musi udowodnić posiadanie interesu prawnego. A ten bywa różnie rozumiany
Pojęcie interesu prawnego obowiązujące na gruncie [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=247401]prawa zamówień publicznych[/link] (dalej: pzp) wciąż budzi kontrowersje. Nic w tym dziwnego – zagadnienie to jest niezwykle istotne z praktycznego punktu widzenia. Niejednokrotnie bowiem przesądza o tym, czy wykonawca będzie mógł skorzystać ze środków ochrony prawnej.Kontrowersje potęguje fakt, że ustawa pzp, podobnie jak kodeks cywilny, nie definiuje pojęcia „interes prawny”, pozostawiając jego wyjaśnienie judykaturze i przedstawicielom doktryny przedmiotu. W związku z tym warto przybliżyć dwie różne, występujące w piśmiennictwie koncepcje.[srodtytul]Ujęcie klasyczne[/srodtytul]Pierwsza z nich zaliczana jest do klasycznego ujęcia tego pojęcia. Zgodnie z nim interes prawny wnoszącego protest czy też odwołanie winien doznać uszczerbku w danym, konkretnym postępowaniu, w którym wykonawca bierze udział. Interes prawny przejawia się więc ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA