fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Odpowiedź Departamentu Prawa Pracy w MPiPS w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zgodnie z § 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (DzU nr 43, poz. 168, ze zm.)podstawę naliczania odpisu, o którym mowa w art. 5 ust. 1ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.), stanowi przeciętna liczba osób zatrudnionych u pracodawcy, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby osób zatrudnionych u pracodawcy, obejmująca pracowników bez względu na rodzaj umowy o pracę, w tym przebywających na urlopach wychowawczych. Zasada przeliczania na pełny wymiar czasu pracy dotyczy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.Na podstawie § 5 ww. rozporządzenia jego przepisy stosuje się odpowiednio:1) do osób, z którymi pracodawca zawarł umowę o wykonywanie pracy nakładczej,2) osób zatrudnionych na podstawie umowy a...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA