fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak udzielamy związkowcom doraźnych zwolnień od pracy

Czy członek zakładowej organizacji związkowej będący jednocześnie sekretarzem rady pracowników może korzystać z doraźnych zwolnień od pracy na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych?
Pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas niezbędny do wykonywania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej, jeżeli nie jest w stanie jej wykonać w czasie wolnym. Stanowi tak art. 31 ust. 3 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Zwolnienie przysługuje więc po pierwsze pracownikowi pełniącemu funkcję związkową, a po drugie – na czas wykonywania czynności związanych z tą funkcją. Czy funkcja sekretarza rady pracowników ma jednak charakter związkowy. Raczej nie, gdyż rada jest organem załogi, a nie zakładowej organizacji związkowej. Wynika tak z ustawy z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (DzU nr 79, poz. 550 ze zm.). Realizuje prawo wszystkich pracowników firmy do informacji i konsultacji, a nie tylko członków związku. Nie ma przy tym znaczenia, że u pracodawców mających zakładowe organizacje związkowe to one wyłaniają rady, wska...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA