fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Żołnierski żołd nie na spłatę pożyczki mieszkaniowej

Zatrudniony powołany do wojska nie musi spłacać rat pożyczki udzielonej mu na cele mieszkaniowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przez czas odbywania służby
Przywilej ten nie dotyczy jednak żołnierzy odbywających nadterminową zasadniczą służbę wojskową lub okresową służbę wojskową.Prawo żołnierza do zawieszenia spłacania rat pożyczki z funduszu socjalnego wynika z art. 131 ust. 1 pkt 2 i ust. 3a ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2004 r. nr 241, poz. 2416 ze zm.). Przepis ten mówi wprawdzie o pożyczce uzyskanej z zakładowego funduszu mieszkaniowego, ale zgodnie z art. 20 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.) ilekroć w innych ustawach jest mowa o zakładowym funduszu mieszkaniowym, oznacza to zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.Z ustawy o powszechnym obowiązku RP wynika także prawo żołnierza do tego, aby w okresie odbywania służby nie spłacał kredytu lub pożyczki udzielonej przez bank lub np. SKOK. Ustawa dopuszcza jednak możliwość rezygnacji z tego przepisu, jeśli strony ustaliły w umo...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA