fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Wykonujący misję ma prawo do ulgi

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Kwoty wypłacone żołnierzowi, który przebywa za granicą, są zwolnione od podatku bez względu na to, czy została tam wysłana cała jego jednostka czy też tylko wytypowane osoby
[b]Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 8 sierpnia 2008 r. (sygn. III SA/Wa 654/08).[/b] Wskazał, że o zwolnieniu decyduje tylko wykonywanie określonych w przepisach zadań.
Sprawa była wynikiem wniosku o interpretację, z którym wystąpił jeden z żołnierzy. Został on wyznaczony do rocznej służby poza granicami kraju. Chodziło o wsparcie techniczne polskich jednostek. Za wykonywane zadania otrzymywał należność w euro, od której płatnik pobierał zaliczki na podatek dochodowy. Zdaniem żołnierza niesłusznie, bo przychody te są zwolnione na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o PIT. Minister finansów nie zgodził się z taką wykładnią. Jego zdaniem z brzmienia tego przepisu wynika, że ma on zastosowanie tylko wtedy, gdy żołnierz wykonuje zadania w ramach swojej jednostki. Sprawa trafiła więc do WSA. – Wykładnia dokonana przez ministra finansów narusza zasadę racjonalnego ustawodawcy – argumentował Wojciech Serafiński, doradca podatkowy reprezentujący wnioskodawcę.
Sąd uchylił interpretację. Przyznał, że przepis jest sformułowany nieprecyzyjnie. Należy go jednak rozumieć tak, jak zrobił to podatnik. To znaczy, że zwolnienie przysługuje: policjantom, żołnierzom, funkcjonariuszom celnym i Straży Granicznej oraz pracownikom jednostek wojskowych, jednostek policyjnych i jednostek organizacyjnych SG. [b]Wypłacone im należności są zwolnione od podatku, jeśli przebywają oni poza granicami Polski w celu udziału w: konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobiegania aktom terroryzmu[/b].
Do zwolnienia uprawnia także organizowanie i kontrola ruchu granicznego, organizowanie ochrony granicy państwowej lub zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej.
Artykuł 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o PIT przyznaje także zwolnienie od podatku policjantom, żołnierzom, funkcjonariuszom celnym, Straży Granicznej i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych.Ulga ta nie dotyczy wynagrodzeń za pracę ani uposażeń i innych należności pieniężnych za służbę na ostatnio zajmowanym w kraju stanowisku służbowym.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA