fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Odwołanie podważające wyrok arbitrów jest odrzucane

Odwołanie, które kwestionuje czynności zamawiającego dokonane zgodnie z wcześniejszym wyrokiem arbitrów, musi być odrzucone
Przypomnieli to arbitrzy w postanowieniu z 9 stycznia 2007 r. (UZP/ZO/0-3043/06).Firma złożyła protest, domagając się wykluczenia z przetargu ograniczonego konsorcjum, które - jej zdaniem - nie spełniło warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający zgodnie z wymogami wezwał wykonawców, w tym wspomniane konsorcjum, do wzięcia udziału w postępowaniu protestacyjnym. Ostatecznie sprawę rozstrzygnęli arbitrzy, którzy nakazali powtórzyć ocenę wniosków od opuszczenie do udziału w przetargu. Z uzasadnienia tego wyroku jednoznacznie wynikało, że konsorcjum powinno być wykluczone.Zamawiający wykonał ten wyrok. Konsorcjum złożyło protest, a po nim odwołanie, w którym kwestionowało swoje wykluczenie.Arbitrzy nie otworzyli rozprawy. Na posiedzeniu zdecydowali, że odwołanie musi zostać odrzucone.Jak uzasadnił postanowienie przewodniczący Waldemar Stodolak: mając na uwadze jednoznaczną dyspozycję art. 187 ust. 4 pkt 7 prawa zamówień publicznych, odwołanie wnies...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA