fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Internet

Co trzeba umieścić na stronie WWW

Dziś nie ma przepisów, które całościowo regulowałyby, jak ma wyglądać i co zawierać strona www. Mają one charakter cząstkowy i trzeba ich szukać w różnych aktach normatywnych
Sporo zależy od tego, jaki profil ma działalność i czemu ma służyć internetowy serwis.
Regulacją o podstawowym znaczeniu jest tu ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wymaga ona, aby każdy usługodawca podał na swojej stronie www:
- imię i nazwisko (albo nazwę lub firmę) oraz miejsce zamieszkania (albo siedzibę) i adres,
- informacje dotyczące właściwego zezwolenia i organu zezwalającego, w razie gdy świadczenie usługi takiego zezwolenia wymaga; ponieważ przepisy nie precyzują, o jakie konkretnie dane chodzi, wydaje się, że wystarczy podanie jego numeru, daty wydania itp.
- adresy elektroniczne – co oznacza, że przyda się adres poczty elektronicznej; ponieważ ustawa nie wskazuje tu żadnych szczegółów, dla bezpieczeństwa lepiej podać wszystkie adresy.
Obowiązek podawania danych dotyczy tych, którzy świadczą usługi drogą elektroniczną. W rozumieniu ustawy usługa jest świadczona drogą elektroniczną jedynie wtedy, gdy jest dokonywana:
- przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego (czyli klasyczne linie telefoniczne, łącza telewizji kablowej, sieć telefonii komórkowej itp.),
- na indywidualne żądanie usługobiorcy,
- bez jednoczesnej obecności stron,
- w ramach działalności zarobkowej lub zawodowej usługodawcy.
Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie. Jest to o tyle istotne, że brak wspomnianych wcześniej danych na stronie internetowej jest karany grzywną. To samo dotyczy podania informacji nieprawdziwych albo niepełnych (art. 23 usude).
Diabeł tkwi w szczegółach i podstawowym problemem jest oczywiście ustalenie, czy w konkretnej sytuacji mamy już do czynienia z usługą, czy jeszcze nie. Problem dotyczy rosnącej rzeszy firm pozwalających klientowi zamawiać ich świadczenia poprzez swoje serwisy www. Ale nie tylko. Przecież w gruncie rzeczy każdy serwis www, który ktoś odwiedza, jest zaspokajaniem potrzeby informacji innych osób. Innymi słowy – i nieco rzecz upraszczając – jego prowadzenie jest usługą. Dlatego wydaje się, że zasięg ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną należy zakreślić maksymalnie szeroko.
Więcej o wyglądzie i zawartości stron internetowych pisaliśmy w „Zanim założysz własną stronę internetową”.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA