fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 97 z 6 czerwca 2008

Ustawy (poz. 623 – 628):
> trzy z 25 kwietnia o zmianie ustawy:
– o podatku dochodowym od osób fizycznych,
– o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,
– prawo lotnicze; wszystkie wejdą w życie 21 czerwca,
> trzy nowe z 25 kwietnia:
– o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzonej w Warszawie 16 maja 2005 r.,
– o ratyfikacji umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Słowenii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie 25 maja 2005 r.,
– o nadaniu nowej nazwy Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie; wszystkie od 21 czerwca.
Rozporządzenie Rady Ministrów (poz. 629) z 20 maja zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowej tablicy przeznaczeń częstotliwości; od 21 czerwca.
Rozporządzenia ministrów (poz. 630 – 633):
> finansów z 28 maja w sprawie zniesienia składu wolnocłowego na terenie Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Portu Gdynia; od 21 czerwca,
> infrastruktury, z 30 kwietnia oraz z 23 i 27 maja, w sprawie:
– wykazów obszarów morza, po których pływają promy pasażerskie typu ro-ro,
– wykazu dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów oraz tytułów naukowych potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie architektury, które są uznawane w RP (zmiana)
– wykazów obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej; te trzy od 6 czerwca.
Zobacz treść Dz.U. nr 97
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA