fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Jak prawidłowo się rozliczyć za 2007 rok

Odpowiadamy na pytania czytelników dotyczące m.in. rozliczenia honorariów autorskich, ulgi internetowej, ulgi reghabilitacyjnej
W 2007 r. publikowałem artykuły w kilku czasopismach. Na koniec roku otrzymałem od wydawnictw informacje PIT-11. Niektóre wykazały honoraria autorskie w PIT-11 w pozycji dotyczącej praw autorskich, a niektóre jako przychody z umów-zleceń itp. Czy w zeznaniu rocznym przychody te mam wykazać zgodnie z otrzymanymi PIT-11? Czy może wszystkie te przychody wpisać w pozycji dotyczącej praw autorskich?
Jeśli utwory, za które otrzymał pan wynagrodzenie, są przedmiotem prawa autorskiego, przychód z nich należy wykazać zgodnie z ich charakterem, tj. w pozycji dotyczącej praw autorskich. Jeżeli składa pan zeznanie na PIT-37, wpisze pan te przychody, koszty ich uzyskania, oczywiście w wysokości 50 proc. przychodu, i zaliczkę pobraną faktycznie przez płatnika, czyli wydawnictwo, w części C. (C.1. lub C.2.) w wierszu 4. „Prawa majątkowe (w tym prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy)”.
W 2007 r. pracowałem w dwóch firmach. W jednej przez cały rok, w drugiej przez trzy miesiące. Do jakiej wysokości mogę odliczyć koszty uzyskania przychodu?
Do wysokości limitu przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w więcej niż jednym miejscu pracy, który dla pracujących w miejscowości zamieszkania wynosił w 2007 r. 1953,23 zł. Uwzględni pan jednak z racji pracy w każdej z nich miesięczne koszty wynoszące w 2007 r. 108 zł 50 gr. Dlatego odliczenie to będzie niższe.
Jestem emerytką, ale ze względu na chorobę serca uzyskałam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Czy mogą odliczyć 2280 zł z racji wydatków na dojazdy własnym samochodem na zabiegi rehabilitacyjne? Jakie dokumenty są potrzebne do skorzystania z tego odliczenia?
Odliczenie to przysługuje podatnikom mającym orzeczoną I lub II grupę inwalidztwa. Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jest równoznaczne z II grupą inwalidztwa.
Jest to odliczenie ryczałtowe. Ustawa o PIT nie wymaga posiadania dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Jednakże urzędy skarbowe często wymagają, by fakt korzystania z zabiegów rehabilitacyjno-leczniczych był przynajmniej uprawdopodobniony, np. skierowaniem lekarskim na takie zabiegi, fakturami stwierdzającymi zapłatę za nie.
Jestem studentką. Mieszkam w Poznaniu, ale nie jestem tu zameldowana. W mieszkaniu zajmowanym w Poznaniu korzystam z Internetu. Czy mogę skorzystać z ulgi na Internet?
Tak, jeśli ma pani tytuł prawny do lokalu (np. umowę najmu) oraz faktury VAT wystawione na swoje nazwisko.
W jakim urzędzie skarbowym powinnam złożyć zeznanie roczne: w miejscu zameldowania czy w miejscu zamieszkania?
W miejscu zamieszkania, z tym że jeżeli miejsce zamieszkania jest różne od miejsca zameldowania, a zeznanie w nowym miejscu składane jest po raz pierwszy, do zeznania należy dołączyć NIP-3 ze wskazaniem adresu zamieszkania.
W 2007 r. na podstawie wyroku rozwodowego mąż zaczął wypłacać mi alimenty na dzieci w wysokości 1100 zł miesięcznie i dla mnie 500 zł. Czy muszę się z nich rozliczyć w zeznaniu za 2007 r. Czy muszę zapłacić podatek od nadwyżki ponad 700 zł?
Nie. Alimenty na dzieci są zwolnione w całości do ukończenia przez dziecko 25. roku życia, chyba że jest niepełnosprawne, chore. Alimenty na rzecz innych osób, np. na rzecz byłej żony, rodziców, ale tylko zasądzone przez sąd, są zwolnione z podatku do wysokości 700 zł miesięcznie. Od nadwyżki trzeba będzie zapłacić podatek według skali podatkowej, wykazując je w zeznaniu rocznym. Ponieważ jednak alimenty przyznane pani od męża nie przekroczyły tego limitu, są one – tak samo jak alimenty na dzieci – objęte w całości zwolnieniem z podatku.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA