fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

Komornik ma płacić VAT jak każdy przedsiębiorca

Fotorzepa, Michał Walczak
Fiskus zmienia zdanie i chce, aby wynagrodzenie za czynności egzekucyjne było opodatkowane.

Tylko do końca września komornicy mogą nie odprowadzać VAT od wykonywanych czynności. Tak wynika z interpretacji ogólnej ministra finansów. Twierdzi w niej, że komornicy prowadzą działalność gospodarczą i w związku z tym są podatnikami.

- To kompletna niespodzianka – mówi Grzegorz Gębka, doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej. – Fiskus o 180 stopni zmienia swoje wcześniejsze poglądy.

Przypomnijmy, że jedenaście lat temu minister finansów (również w interpretacji ogólnej) stwierdził, że komornik jako funkcjonariusz publiczny wykonujący orzeczenia sądowe nie jest VAT-owcem. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa. Wynagrodzenie za czynności egzekucyjne nie było więc obciążane daniną.

Minister finansów uznał jednak wcześniejszą interpretację za nieaktualną. W najnowszej stwierdza, że wyłączenie z art. 15 ust. 6 ustawy nie ma zastosowania do komorników. Wykonywane przez nich czynności egzekucyjne to świadczenie usług za wynagrodzeniem. Podlegają one opodatkowaniu.

Podstawą do zmiany stanowiska jest – zdaniem ministra – orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przykładowo w wyroku w sprawie C-456/07 trybunał uznał, że działalność prowadzona przez komornika sądowego nie jest zwolniona z podatku z tego tylko powodu, iż polega ona na dokonywaniu aktów należących do prerogatyw władzy publicznej. Nie wykonuje on bowiem działalności w formie podmiotu prawa publicznego (nie jest bowiem włączony w strukturę administracji publicznej).

Także w wyroku w sprawie 235/85 unijny sąd stwierdził, że pojęcie „działalność gospodarcza" jest bardzo szerokie i obejmuje wszelkie usługi świadczone przez wolne zawody. Jego zdaniem nie jest istotne, że komornicy wykonują obowiązki przyznane i regulowane przez prawo w interesie publicznym. Co więcej, przepisy dyrektywy przewidują, że niektóre czynności wykonywane z mocy prawa podlegają systemowi VAT.

Od kiedy komornicy muszą płacić podatek? Z najnowszej interpretacji ogólnej wynika, że do końca września br. są z tego obowiązku zwolnieni. Minister tłumaczy to koniecznością uszanowania zasady zaufania obywateli do państwa oraz przepisem o ochronie jaką daje wcześniejsza interpretacja. - Obowiązek odprowadzania VAT mocno skomplikuje rozliczenia komorników – mówi Grzegorz Gębka. – Szkoda, że minister zmieniając swoje poglądy od razu nie wyjaśnił jak mają fakturować czynności egzekucyjne i czy do wynagrodzenia przyznanego przez sąd doliczać VAT czy też go z niego potrącać.

Interpretacja ogólna nr PT1.050.1.2015.LJU.19

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA